Kraj bude chtít žádat za uzavřené letiště náhrady od státu. Ztráta může přesáhnout 40 milionů…

Pardubice – Na svém jednání 25. května souhlasili krajští radní s žádostí společnosti East Bohemian Airport a.s. na přesun části investičních prostředků do provozní části, což souvisí s uzavřením letiště vzhledem k epidemiologické situaci. Radní si zároveň vyžádali detailní informace o dalším postupu společnosti při řešení finančního propadu a možných nových leteckých linkách. Ve hře je také uplatnění kompenzace za omezení provozu letiště od státu. Reálná ztráta letiště by na konci roku mohla přesahovat 40 milionů korun.

„V tuto chvíli je potvrzeno obnovení linky společnosti Ryanair do Alicante do konce letního letového řádu, a to jednou až dvakrát týdně. Zároveň je potvrzena linka společnosti Sky Up do Kyjeva, a to třikrát až čtyřikrát týdně a probíhají jednání s dalšími společnostmi z Ruska, Ukrajiny, ale i Evropy. Některé nabídky, které byly podmíněny vysokou dotací v řádu desítek milionů korun ročně, již byly představenstvem odmítnuty. Zároveň pokračují jednání se zástupci Kalužské oblasti a letiště v Kaluze. Vše však bylo ovlivněno koronavirovou pandemií," řekl náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš s tím, že zároveň letiště jedná o letních charterových letech, cargo přepravě a soukromých letech.

Společnost EBA na základě požadavku krajských radních předložila varianty hospodářského výsledku v roce 2020. „Na posledním květnovém jednání jsme schválili, že část prostředků, které jsme poskytli na navýšení základního kapitálu, a nebyly ještě proinvestovány, přesuneme do provozní části, která je prozatím ve ztrátě 16 milionů korun. Podmínili jsme to však přípravou výhledu hospodaření v několika variantách a doložením kroků, které byly společností učiněny pro získání nových obchodních příležitostí. Reálný výsledek hospodaření letošního roku počítá se ztrátou přesahující 40 milionů korun. Proti tomu máme finanční plán na letošní rok, který počítal se ztrátou 24,5 milionu korun. Z plánované ztráty činí 15 milionů korun odpisy," uvedl hejtman Martin Netolický.

„Po dohodě jsme uložili úkol zpracovat detailní srovnání přímých zvýšených nákladů či výpadků v souvislosti s pandemií koronaviru. To jsou prostředky, které bychom následně mohli nárokovat na státu. Krizový zákon jasně mluví o tom, že pokud stát něco nařídí právnickým či fyzickým osobám, tak by měl tyto způsobené náklady či ztráty kompenzovat. Je však prokazatelně nutné oddělit ztráty běžného provozu a ty, které způsobila pandemie," řekl hejtman Netolický.

Zdroj a foto: Pardubický kraj