Kladrubský hřebčín obnovil aleje, vysázel 549 jabloní

Pardubicko – Na Radě památky UNESCO Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem se tentokrát hovořilo také o obnově jabloňových alejí v okolí stáje Josefov a na Kmínce, kde bylo v uplynulých dvou letech vysázeno 549 stromů.

„Je to zcela ojedinělý projekt, myslím, že v takovém rozsahu se nikde jinde ještě neuskutečnil. Navíc tu byly použity staré české odrůdy, aby se krajinný ráz tohoto území nezměnil a naopak vrátil k původní podobě," ocenil práci hřebčína předseda Rady památky Roman Línek.

Na obnovu dohlíželi i památkáři. „Krajině v okolí Josefova byl navrácen její historický ráz, včetně zcela zaniklé třířadé aleje vedoucí od stájí k Labi. Tato polní cesta navíc opět rozděluje obrovské 40 hektarové pole, zcelené v 80. letech minulého století, a tím se krajina přibližuje svou podobou k původním pastevním dílcům," řekl Michal Drkula z oddělení památkové péče Krajského úřadu.

Jabloňové aleje byly na tomto místě vysazené pravděpodobně kolem roku 1925. „Snažili jsme se v maximální možné míře zachovat původní stromy. Nechali jsme je odborně ošetřit zdravotním řezem. Jejich stav je stabilizovaný a předpokládám, že by mohly další roky zdárně prosperovat," uvedl ředitel Národního hřebčína Jiří Machek.

Podle archivních snímků bylo dosazeno celkem 2,8 km alejí a malý sádek u Černé pěšiny. „S novými stromky nám významně pomohli ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu ovocnářském v Holovousích, kde nám napěstovali dostatečné množství kvalitního výsadbového materiálu ve 39 starých českých odrůdách. Dohodli jsme se, že naše aleje budou mimo jiné sloužit i jako genofond téměř zaniklých odrůd jabloní," sdělila Jana Votrubová, vedoucí střediska Správa kulturní krajiny NHK.

Zasedání Rady památky se tentokrát výjimečně uskutečnilo v Národním zemědělském muzeu, kde se až do konce ledna koná výstava s názvem Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem.

Autor: Zdraví Zuzana Nováková
Foto: NH Kladruby nad Labem
Zdroj: Pardubický kraj