Když tvoření pomáhá

Pardubice – Dům dětí a mládeže BETA navštěvují děti i dospělí, aby se zde věnovali svým zájmům. BETA ale realizuje kromě kroužků a táborů i spoustu dalších aktivit. Část z nich je zaměřena na pomoc dětem, které z nějakých důvodů nemohou do běžného kroužku chodit. 

Tak se na konci loňského roku stalo z DDM BETA místo, kde pracují Dobří Andělé. Většina kolektivu se formou pravidelných příspěvků zapojila do spolupráce s touto nadací. 

Další konkrétní pomoc je ale zaměřena na děti v Pardubicích a okolí.

Několikrát za rok nakládá Zora Hrabaňová do auta krabice s výtvarnými pomůckami a odváží je do Pardubické nemocnice buď na dětské oddělení nebo oddělení dětské chirurgie. S nemocnými dětmi stráví dopoledne naplněné povídáním, a hlavně tvořením vlastních dekorací a dárků. „Zora k nám přiváží nejen nápady a pomůcky, ale také dobrou náladu. Pro děti i ošetřující personál jsou její návštěvy vítaným zpestřením nemocničního režimu," říká Sylva Karbašová, vedoucí učitelka ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Pardubice a dodává: „Dětem takto čas mnohem rychleji utíká a na chvíli zapomenou, že nemohou být doma a mezi kamarády."

Zora Hrabaňová

Podobnou misi realizuje Zora Hrabaňová každé dva týdny do Dětského centra Veská. Mezi maminkami s dětmi v nelehké životní situaci je o výtvarná odpoledne velký zájem. „Naše klientky se snaží uspořádat si život, často řeší základní existenční problémy a my jim v tom samozřejmě pomáháme," říká Ilona Křivková, dětská sestra a pokračuje: „Každá taková činnost, která maminky a děti přibližuje k tzv. normálnímu životu, je pro ně velmi vítaná a má pro ně až relaxační účinek."

Pravidelné jsou i návštěvy DDM BETA z denního stacionáře Slunečnice, kde pečují o dospělé klienty s mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením. Jedenkrát měsíčně připravuje Zorka Hrabaňová dílnu pro tyto klienty. Program je zaměřený na procvičení jemné motoriky, paměti, adaptaci na nové prostředí. Ing. Daniela Mlatečková, vedoucí oddělení přímé péče k tomu podotýká: „Moc rádi jsme navázali spolupráci s DDM BETA. Každá tvořivá činnost je pro naše klienty velmi přínosná a my oceňujeme, že náplň pro nás pokaždé lektorka paní Hrabaňová připraví na míru." 

Když k tomu připočteme, že Zora Hrabaňová kromě vedení kroužků a výukových programů je také duší a hlavní lektorkou série workshopů pro seniory, které probíhají každé úterý, získává v DDM BETA slogan „Zde pracují Dobří Andělé" další rozměr. 

Autor: Miriam Lukešová
Zdroj a foto: DDM BETA Pardubice