Jezdecká škola v Kladrubech má novou kuchyň a demonstrační učebnu…

Pardubicko – Jsou to téměř na den dva roky, kdy hejtman Martin Netolický navštívil Střední školu chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem. Na základě této návštěvy se ve škole spustili velké a potřebné investiční akce. V loňském roce byla dokončena rekonstrukce kuchyně a jídelny za 13 milionů korun a úprava demonstrační učebny za téměř 3,5 milionu korun. V přípravě je rekonstrukce kotelny, domova mládeže a výstavba jízdárny se zázemím.

„Rekonstrukce kuchyně a jídelny byla naprosto nezbytná, protože zázemí neodpovídalo jak hygienickým normám, tak nárokům na bezproblémový provoz. Vedle toho jsou již dokončené stavební práce v demonstrační učebně, která nyní čeká na dovybavení, což je otázka příštích měsíců. Postupně se nám tak daří školu, která je svým zaměřením specifická v rámci celé republiky, dávat do stavu, ve kterém jsou již jiné školy v regionu," uvedl hejtman Martin Netolický. I v příštích letech čeká školu čilý stavební ruchu.

„V tuto chvíli probíhá výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce kotelny v předpokládané hodnotě tří milionů korun. Součástí investice je pořízení pěti kaskádových kotlů, které budou zásobovat celý areál školy. Postupně připravujeme rekonstrukci domova mládeže, která je plánována za plného provozu. Do projektu zahrneme také rekonstrukci suterénu, což v původním záměru nebylo, avšak po prohlídce prostor, to považuji za nezbytné. Celý projekt však musíme řešit v návaznosti na dostupné finanční prostředky," sdělil hejtman Netolický.

Jezdecká škola v Kladrubech má novou kuchyň a demonstrační učebnu
« z 7 »

Ve výhledu dalších let je výstavba jízdárny se zázemím, jelikož ta stávající se nachází v areálu hřebčína a musí být mimo jiné v souvislosti se zápisem lokality na listinu UNESCO odstraněna. „V tuto chvíli jsme stanovili finanční limit celé stavby na 50 milionu korun včetně daně, což odpovídá projektovému záměru. Projektu budeme i nadále připravovat pro možnou podporu z evropských fondů s předpokladem zahájení stavby nejdříve v roce 2023," řekl hejtman.

Zdroj a foto: Pardubický kraj