Britský velvyslanec debatoval na Univerzitě Pardubice se studenty…

Pardubice – Univerzitu Pardubice dnes navštívil Jeho excelence velvyslanec Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice Nicholas Stewart Archer. Sešel se se zástupci vedení univerzity a debatoval s pardubickými vysokoškoláky i studenty z Velké Británie, kteří jsou momentálně v Pardubicích na výměnném pobytu.

Velvyslanec Nicholas Stewart Archer mluvil o své profesi diplomata a se čtyřiceti českými a britskými vysokoškoláky diskutoval o aktuálních společenských a politických otázkách. Britští studenti z University of Central Lancashire v Prestonu jsou v Pardubicích na interkulturním semináři, který je součástí programu Language and Culture Scheme. Prožít nějaký čas v jiné zemi a mluvit s lidmi přináší každému zážitky na celý život, ale také poznání. To je zvlášť důležité pro mladé lidi. Jsem rád, že k tomu mají studenti tolik možností,“ řekl velvyslanec Archer.

Jedná se druhou návštěvu britského velvyslance na Univerzitě Pardubice během jednoho roku. Vloni v květnu na vysoké škole jednal o spolupráci českých a britských vědců a prohlédl si vědecká pracoviště. „Jsme rádi, že můžeme českým i zahraničním studentům zprostředkovat setkání s tak zajímavým hostem, navíc v této chvíli velmi aktuálním vzhledem k odchodu Velké Británie z Evropské unie. Těší nás, že vzájemná spolupráce ve vědě i výměně studentů bude pokračovat,“ uvedla Ing. Andrea Koblížková, Ph.D., prorektorka pro rozvoj, která diskuzi s velvyslancem sama moderovala.

Britský velvyslanec debatoval na Univerzitě Pardubice se studenty_autor_P. Špaček

Program Language and Culture Scheme pomáhá studentům poznat kulturu a jiné země prostřednictvím angličtiny. Seznamuje je s možnostmi a stylem studia na zapojených univerzitách, nabízí náhled do reálného fungování firem i diskuze se zajímavými osobnostmi s mezinárodním přesahem. Studenti Univerzity Pardubice mají možnost v rámci programu vyjet na stáž například na univerzity do Prestonu, Alicante, Weidenu, Stellenbosche nebo Visby.

Autor: Lenka Čermáková – zástupce vedoucího Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa
Zdroj a foto: Univerzita Pardubice

  •  
  •