Hasičští chemici se při patnáctém setkání v Seči zaměřili hlavně na zábavní pyrotechniku a drogy…

Rok se s rokem sešel a více než stovka profesionálních hasičů z Pardubického a Královéhradeckého kraje se opět setkala v Seči u Chrudimi, kde se konalo další proškolení hasičů chemiků.

Již po patnácté bylo instrukčně metodické zaměstnání (IMZ) uskutečněno ve dvou turnusech a účastnili se ho všichni technici chemické služby (CHS) ze všech územních odborů HZS Pardubického kraje, techniků CHS Hasičského záchranného sboru podniků Paramo Pardubice a technici CHS ze všech územních odborů HZS Královéhradeckého kraje a hasičl chemiků z podniku Čepro. Instrukčně metodické zaměstnání se uskutečnilo za spolupráce HZS hl. města Prahy, Institutu ochrany obyvatelstva HZS ČR, Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy, vzdělávací zařízení Pardubice a Střední průmyslové školy chemické Pardubice, Celní správy ČR a firem Dekonta, a.s., IS Star, s.r.o., Eurofire, s.r.o, MSA Safety Czech, s.r.o., Happy End, Meva, a.s., a GES CZ.

V letošním roce se chemici zaměřili zejména na pyrotechniku a spolupráci s Celní správou v oblasti drog. „Byli jsme seznámeni s požáry zábavní pyrotechniky i s radami, jak se chovat a zasahovat při požáru pyrotechniky, s prací celní správy při zásazích na drogy a při monitorování radiačních událostí," vysvětluje kpt. Ing. Vít Preussler, vedoucí chemické služby HZS Pardubického kraje. „Procvičovali jsme práci s multidetektory, novými technickými prostředky chemické služby a dekontaminaci," upřesňuje kpt. Ing. Vít Preussler.

Chemici měli za úkol také identifikovat odebrané vzorky pomocí Ramanova a FTIR spektrometru a následně určit postup dalšího zásahu. Prakticky si opět chemici vyzkoušeli, jaké nebezpečné reakce mohou vyvolat chemické látky mezi sebou (samozápalné látky, možnosti výbuchu apod.) nebo reakce dalších látek, které hasiči používají. Různé druhy reakcí látek hasičům předváděly osoby s chemickou praxí, kolegové-chemici ze Střední průmyslové školy chemické.

Nechyběla ani teorie, protože bez znalostí se hasiči opravdu neobejdou. Zopakovali si legislativu v oblasti chemické služby u HZS ČR a postupy při zásazích. Vypočítávali dávkové příkony radioaktivity v různých místech a následně vytyčovali nebezpečné zóny. Počítali koncentrace k přípravě roztoků na dekontaminaci a řešili i přepočty koncentrací.

Zdroj a foto: HZS Pardubického kraje