Gočárova galerie bude mít v Automatických mlýnech i kanceláře

Pardubice – Vedle zrekonstruované části mlýnice Winternitzových automatických mlýnů pro Gočárovu galerii je jako rezerva ponechána dostavba mlýnů z 50. let minulého století. V jejím 4. a 5. nadzemním podlaží už brzy vzniknou administrativní prostory pro potřeby galerie, které jsou zatím stále umístěné v bývalých hospodářských budovách na Zámku Pardubice.

„Na celkovou rekonstrukci dostavby hlavní budovy chceme vyhlásit architektonickou soutěž, abychom už v relativně krátké době věděli, jak bude druhá etapa do budoucna vypadat. Je možné, že na svou realizaci pak bude ještě pár let čekat. Přesto chceme dvě patra upravit už nyní. Hlavním efektem bude, že díky této menší investici přemístíme Gočárovu galerii jen na dvě místa – do Automatických mlýnů a Domu U Jonáše. Jejich kanceláře tak definitivně opustí pardubický zámek a tyto uvolněné prostory už budou sloužit jen Východočeskému muzeu," řekl náměstek hejtmana Pardubického kraje pro investice a kulturu Roman Línek.

Velké místnosti v dostavbě budou rozděleny na kanceláře s ohledem na stávající rozmístění oken. Dotčená průmyslová okna budou repasována. Jedná se o tradiční zděnou stavbu z plných cihel, s monolitickými železobetonovými stropy a sloupy. Nově tu budou zřízeny vnitřní nenosné příčky, vnitřní zateplení obvodových konstrukcí, vnější zateplení střešního pláště, nové plovoucí podlahy s teplovodním vytápěním. Provoz kanceláří bude z hlediska vytápění, větrání a chlazení zajišťovat tepelné čerpadlo slučující všechny uvedené funkce do jednoho zařízení. „Kraj má už stavební povolení, nyní vybírá dodavatele a po zajištění finančního krytí z krajského rozpočtu v letošním a příštím roce se stavba zrealizuje," dodal Línek.

Autor: PhDr. Zuzana Nováková
Zdroj a foto: Pardubický kraj