Galerie uvolní prostory dalšímu rozvoji pardubického zámku a muzea

Pardubice – Zámek Pardubice nedávno ožil novými expozicemi Východočeského muzea i pernštejnským prohlídkovým okruhem. Kromě toho se tu za plného provozu chystají ještě dvě velké stavby – nový společenský sál se zázemím v hlavním paláci a nové návštěvnické centrum a stálá expozice muzea v hospodářských budovách, kde nyní sídlí Gočárova (dříve Východočeská) galerie. Ta se v průběhu letošního roku přestěhuje do Automatických mlýnů a prostory uvolní.

„Obě krajské instituce, muzeum i galerie, si polepší a svým způsobem se emancipují. Budou mít své areály a také pro místní veřejnost i pro návštěvníky ze vzdálenějších míst bude jejich propagace lépe srozumitelná. Nikdo nebude ve stínu toho druhého," uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje pro investice a kulturu Roman Línek.

Poslední příležitost vidět výstavy na zámku

„Až do neděle 15. ledna jsou v prostorách galerie na zámku k vidění poslední výstavy – výstava Těla v úzkých a dlouhodobá expozice Reflexe krajiny a přírody. Určitě bych všem zájemcům o výtvarné umění doporučila jejich návštěvu. Zároveň se tu všichni mohou naposled podívat do výstavních sálů, které galerii sloužily od začátku 70. let minulého století. Až do otevření budovy v Automatických mlýnech bude hlavní výstavní plocha Gočárovy galerie v Domě U Jonáše, který zůstává v krajském vlastnictví a budeme ji nadále využívat k prezentaci umělecké tvorby, sbírek a edukaci dětí," informovala ředitelka Gočárovy galerie Klára Zářecká.

Pardubický kraj předpokládá stěhování sbírek a kanceláří galerie ze zámku postupně v průběhu celého letošního roku. Nejprve zde galerie opustí dosavadní výstavní prostory, poté depozitáře a nakonec i kanceláře v zámeckém areálu.

„Předběžně počítáme s tím, že samotná rekonstrukce bude zahájena v závěru letošního roku, nebo nejdéle na začátku toho příštího. Letos budeme chtít vysoutěžit dodavatele. Zatím architektonickou studii návštěvnického centra Východočeského muzea a celého zámku od architekta Petra Všetečky přizpůsobujeme dotačním možnostem čerpání prostředků z Evropské unie a nově jsme celý projekt rozdělili do několika etap, což si nyní vyžádalo v rámci projektování určité vícepráce," řekl náměstek hejtmana Pardubického kraje pro investice a kulturu Roman Línek.

Zpracovatelem projektové dokumentace je ateliér Masák & Partner. Radní Pardubického tento týden schválili dodatek smlouvy s projektanty. „Máme už stavební povolení na celou stavbu, ale rozdělení projektu nám nově umožní postupovat po částech, jak to bude podle okolností možné. Tyto vícepráce jsou pod hranicí deseti procent, celková cena projektové dokumentace se zvýší o 270 tisíc korun," dodal Línek.

Autor: PhDr. Zuzana Nováková
Zdroj a foto: Pardubický kraj