Fakulta restaurování Univerzity Pardubice rozjela spolupráci s Izraelem

Pardubice – Fakulta restaurování Univerzity Pardubice navázala zajímavou spolupráci v Izraeli. Už během letošního roku se její experti podělí o poznatky s obnovou kamene či nástěnných maleb. Podobné kontakty už odborníci z Litomyšle mají v Alžírsku nebo v Japonsku.

„Máme z nové spolupráce s Western Galilee College v Izraeli radost. Pro letošní rok je připravený specializovaný workshop pro studenty této univerzity, který se bude týkat zejména využití vápenných nanomateriálů pro konsolidaci kamene, omítek a nástěnných maleb," uvedl Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D., proděkan pro zahraniční spolupráci Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice dlouhodobě spolupracuje s univerzitami po celém světě. V rámci studentských stáží má kontakty se středoevropskými zeměmi, jako je Německo, Rakousko a Maďarsko, ale i s Lotyšskem, Estonskem nebo se Španělskem. Mimo Evropu navázala spolupráci například v Alžírsku či Japonsku. Její odborníci připravují i specializované workshopy šité na míru aktuálním potřebám studentů zahraničních univerzit. Loni fakulta uskutečnila specializovaný workshop k čištění kamenných artefaktů a nástěnných maleb například pro studenty Estonské akademie umění.

Fakulta posiluje stávající i nové mezinárodní spolupráce na několika úrovních. Na vědecké úrovni je součástí několika mezinárodních projektů, jako je např. projekt financovaný z programu Erasmus + s názvem „Mezinárodní spolupráce pro odbornou přípravu v oblasti ochrany kulturního dědictví". Výsledkem bude posílení systému celoživotního vzdělávání restaurátorů, pracovníků památkových institucí a samospráv či architektů nebo vlastníků památkových objektů ve střední Evropě. Do projektu jsou zapojeni partneři ze Slovenska (Academia Istropolitana Nova) a Rakouska (Verein Förderung der Baudenkmalpflege), asociovanými partnery jsou Národní památkový ústav ČR a Památkový úřad Slovenské republiky.

Fakulta restaurování je také členem mezinárodních organizací sdružujících instituce a jednotlivce, kteří pečují o kulturní dědictví. Jednou z nich je například prestižní ENCoRE, „Evropská síť pro vzdělávání v oblasti památkové péče a restaurování", která je zaměřená na podporu spolupráce a vytváření standardů pro kvalitu vzdělávání v oblasti konzervace a restaurování hmotného kulturního dědictví. „Na podzim se zúčastníme valné hromady ENCoRE, což je pro nás vždy inspirativním a motivujícím setkáním odborníků z vysokých škol a univerzit poskytujících vzdělání se zaměřením na péči o hmotné kulturní dědictví", doplnil proděkan Fakulty restaurování Univerzity Pardubice Jan Vojtěchovský.

Autor: Mgr. Martina Macková, vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice
Zdroj a foto: Univerzita Pardubice