Most kpt. Bartoše čekají drobné opravy

Pardubice – Radnice se pustí do drobných oprav mostu kpt. Bartoše, který už po technické stránce není v nejlepší kondici. Firmu Chládek a Tintěra, která zvítězila ve výběrovém řízení, již odsouhlasili radní města. Opravy, které budou následovat, přitom zahrnují stavební i sanační úpravy. 

„Most v současné chvíli opravdu není v dobré kondici, proto jsme se snažili co nejvíce zrychlit proces výběrového řízení na firmu, která zajistí nezbytné opravy mostu. Práce, které budou nyní následovat a které mají zajistit zlepšení stavu mostu do doby, než přistoupíme k jeho opravě na základě výsledku dynamické mostní zkoušky, přitom zahrnují sanační a stavební úpravy včetně zakonzervování nosné konstrukce a oprav nerovností," informuje náměstek primátora zodpovědný za oblast dopravy Petr Kvaš s tím, že veškeré práce by městský rozpočet měly vyjít na zhruba 6,4 milionu korun.

Řidiči se navíc nemusí bát, že by tyto dílčí opravy omezily přejezd přes most, během prací bude tato část komunikace vždy průjezdná. Tyto úpravy sice nezvýší zatížitelnost mostu, ale měly by napomoci tomu, aby nosnost konstrukce nadále neklesala. „Budeme se snažit, aby zhotovitel zahájil opravy co nejdříve a zajistil průjezdnost mostu, aby nebylo nutné přistoupit k jeho uzavírce. Do konce roku bychom pak měli znát také výsledky dynamické mostní zkoušky, během níž jsou změřeny deformace a reakce konstrukce mostu na zatížení a díky které budeme vědět, jak je na tom most po stránce zátěžové. Samotná zkouška sice trvá pár hodin, ale je závislá na vytvoření modelu dynamického mostu a výpočtu, jak se má most chovat při určitém zatížení, což už trvá o něco delší čas. Následně pak může být provedeno reálné měření zátěže přímo na mostě a porovnání reálného výsledku s výsledky dynamického modelu. Díky tomu budeme moci určit další postup budoucí rekonstrukce mostu kpt. Bartoše, která by již měla mít vliv také na zvýšení jeho zatížitelnosti. Předpokládáme, že výsledky dynamické zkoušky bychom měli mít k dispozici zhruba v listopadu tohoto roku," dodává náměstek Kvaš.

V současné době mohou na most vjet pouze vozidla do 3,5 tun, s výjimkou vozidel MHD a IZS. Aby byl tento zákaz dodržován, dohlíží na most nový kamerový bod, který tak doplnil stávající městský kamerový systém. 

Autor: Iveta Koubková
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic