Dopravní omezení spojená s výstavbou severovýchodního obchvatu Pardubic

Pardubice – V následujících dvou letech čeká město Pardubice realizace klíčové stavby severovýchodního obchvatu s názvem I/36 Trnová–Fáblovka–Dubina. 

Sdružení zhotovitelů MI Roads a.s. a DOPRASTAV a.s. ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic a městem Pardubice koordinuje práce tak, aby byl minimalizován negativní vliv stavby na dopravu ve městě. V letošním roce jsou naplánována následující dopravní omezení:

  • na ulici Hradecká dojde k částečnému omezení provozu z důvodu přeložek inženýrských sítí a přípravy napojení na budoucí silnici I/36. Hradecká ul. zůstane po celou dobu stavby průjezdná, omezení bude pouze v období 06-10/2023 (1.etapa), druhá etapa proběhne v roce 2024
  • dopravní omezení v oblasti okružní křižovatky Trnová (ul. Poděbradská, Bohdanečská, Trnová) v období od 15. května do konce září 2023 z důvodu přeložení stávající inženýrské sítě (horkovod, vedení ČEZ, datové rozvody atd.) a vybudování kompletně nové kanalizace. Po dobu realizace přeložek inženýrských sítí bude dočasně uzavřena Poděbradská ulice mezi okružní křižovatkou Trnová a okružní křižovatkou u Baumaxu. Průjezd stavbou zůstane obousměrně zachován pouze pro MHD, osobní a nákladní doprava bude vedena po objízdných trasách – viz přiložená mapa. Dojde i na nezbytné příčné překopy přes Poděbradskou ulici, díky kterým bude nezbytná i krátkodobá výluka i pro MHD – plánovány budou zejména na víkendy a v těchto dnech bude zajištěna náhradní autobusová doprava. Po dokončení této první etapy bude provoz obnoven v původní podobě. Navazující finální etapa proběhne v roce 2024
  • Od 17.4. probíhá instalace značení v místě vybudování provizorního vjezdu a výjezdu ze stavby na okružní křižovatce na Dubině (u Lidlu). Část chodníku bude uzavřena a bude tedy nutné využít obcházkovou trasu pro pěší – viz druhá mapka. Ostatní provizorní výjezdy ze stavby v ulicích Poděbradská a Hradecká nevyvolají omezení dopravy/chodců
  • Od května dojde k uzavření cyklostezky č. 4124 vedoucí do Starého Hradiště – náhradní trasa do Starého Hradiště povede přes ulici Hradeckou
  • Od dubna bude uzavřena část turistické Svatojakubské cesty v místě křížení se stavbou. Obcházková trasa je v místě značena

Zdroj a foto: ŘSD ČR