Dopravní fakulta Jana Pernera slaví 30 let, nabídne speciální besedy, výstavy i konference

Pardubice – Speciální akce pro letošní rok chystá Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice, která v sobotu 1. dubna, oslaví přesně 30 let od svého vzniku. Fakulta je druhou nejstarší částí univerzity a nabízí 8 studijních programů ve všech typech vysokoškolského studia. Mezi její absolventy patří například akrobatický pilot Martin Šonka, předseda představenstva ČD Cargo Tomáš Tóth nebo nový český astronaut Aleš Svoboda.

„Naše fakulta neustále prochází dynamickým rozvojem. V posledních letech se nám podařila významná restrukturalizace studijních programů, byla založena katedra letecké dopravy, systematicky podporujeme vědecké týmy a skrze nové programy Transport Operations Management a Rail Vehicles se snažíme oslovit více zahraničních studentů. Tímto ale naše práce nekončí. Věřím, že nás čeká dalších 30 let intenzivního rozvoje," uvedl doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., děkan Dopravní fakulty Jana Pernera.

Fakulta připravila bohatý program, ve kterém nechybí nabídka pro žáky, studenty i všechny zájemce o téma dopravy a historie dopravy. Už příští týden v pondělí 3. dubna odstartuje akce Bezpečně na silnici s Univerzitou Pardubice (UPCE), na které se podílí i Fakulta zdravotnických studií UPCE a organizace BESIP. Program zahrnuje promítání části dokumentu 13 minut, BESIP seznámí s hlavními příčinami dopravních nehod. Experti přiblíží silné a slabé stránky pasivních prvků bezpečnosti a jejich synergii. Záchranářka a absolventka Fakulty zdravotnických studií spolu se studenty Zdravotnického záchranářství upozorní na nejdůležitější zásady při poskytovaní první pomoci v případě dopravní nehody. Akce začíná v 15.30 hodin v aule univerzity a je pro zájemce zdarma. Nad akcí převzal záštitu primátor Pardubic Jan Nadrchal.

Ve čtvrtek 13. dubna bude fakulta hostit Železniční konferenci Pardubice a v květnu zahájí fakulta sérii přednášek z historie dopravy, které budou pokračovat i během podzimních měsíců. První z nich se 4. května bude věnovat osobnosti Jana Pernera. Už od 1. května pozve fakulta zájemce na výstavu o dalším průkopníkovi dopravy Janu Kašparovi. Ke konci května pak hostí konferenci Integrované dopravní systémy.

Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP), která nese jméno významného projektanta a stavitele železničních tratí z 19. století, oficiálně zahájila činnost 1. dubna 1993. Je koncipována jako fakulta multi-disciplinární a zájemcům o studium nabízí obchodně-ekonomické i technologicko-technické zaměření. Vychovává odborníky pro soukromé a státní dopravní společnosti a podniky, výrobní, stavební i obchodní firmy, výzkumné a projektové organizace, státní správu i školství. Na fakultě momentálně studuje více než 1 100 vysokoškoláků.

Autor: Mgr. Lenka Čermáková – zástupce vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice
Zdroj a foto: Univerzita Pardubice