Dobrovolní hasiči či ostatní složky IZS obdrží od kraje dotace na pořízení techniky

KRAJ – Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání projednala poskytnutí dotací na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotek SDH obcí v částce přesahující 3,3 miliony korun. Zároveň radní schválili poskytnutí dotací ostatním složkám integrovaného záchranného systému v částce 660 tisíc korun a Krajskému sdružení hasičů Pardubického kraje ve výši 600 tisíc korun.

„Cílem poskytnutí dotací pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí je zlepšení materiálně – technického vybavení jejich jednotek. Jedná se o dlouhodobý dotační program, v rámci kterého obce žádají například o podporu pořízení zásahových přileb a obleků, čerpadel, motorových pil, dýchací techniky, ale například také na opravy a úpravy požárních vozidel – cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů," řekl hejtman Martin Netolický s tím, že o rozdělení prostředků budou na svém dubnovém jednání rozhodovat krajští zastupitelé.

Radní také schválili poskytnutí částky 660 tisíc korun pro ostatní složky integrovaného záchranného systému. „Mezi tyto složky řadíme například čtyři oblastní spolky Českého červeného kříže, vodní záchrannou službu na Pastvinách a na Seči, Záchranná brigáda kynologů Pardubického kraje či spolek RESCUE Pardubice. Ve všech případech se jedná o dotace na pořízení, opravu, údržbu, revizi nebo úpravu věcného vybavení," sdělil hejtman.

Finanční podporu na činnost získá také v letošním roce Krajské sdružení hasičů Pardubického kraje. „Činnost spolku je nezastupitelná zejména v oblasti prevence a práce s dětmi a mládeží. Dobrovolní hasiči se podílí i na rozvoji požární ochrany nejen ve vztahu k jednotkám SDH obcí a měst Pardubického kraje, ale i při ochraně obyvatelstva. Spolek má v kraji členskou základnu přesahující 22 tisíc členů. V rámci podpory činnosti vyčleníme z krajského rozpočtu 600 tisíc korun," uvedl hejtman s tím, že ze strany kraje je Krajské sdružení hasičů Pardubického kraje finančně podporováno pravidelně již od roku 2002.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj