Kraj finančně podpoří udržení pošt v obcích do dvou tisíc obyvatel

KRAJ – Udržení sítě poboček České pošty v regionu a podpora obcí v přechodu na projekt pošta Partner. Z těchto důvodů připravil Pardubický kraj nový dotační program, jehož parametry schválili na svém pondělním jednání krajští radní. Krajská podpora se týká obcí do dvou tisíc obyvatel. Podávání žádostí bude možné v lednu příštího roku s profinancováním roku 2023.

„Na konci loňského roku jsme se s vedením České pošty dohodli na vytvoření nového dotačního programu, který by se následně mohl stát inspirací také pro ostatní regiony. Jedná se o snahu udržet dostupnou pobočkovou poštovní síť v obcích do dvou tisíc obyvatel. Tento program jsme připravili ještě před stávajícími kroky pošty a rušení poboček ve větších městech," vysvětlil vznik programu hejtman Martin Netolický. „Jako pobídku v roce vzniku pošty Partner nabízíme obcím paušální částku 60 tisíc korun, kterou je možné využít například na přípravu prostoru pro poskytování této služby, výmalbu nebo drobné stavební úpravy prostoru," vysvětlil hejtman Martin Netolický.

V dalších letech provozu mohou obce žádat nejvýše 30 tisíc korun, pokud tato částka dosahuje 50 procent z celkových uznatelných výdajů souvisejících s provozem pošty Partner. „Mezi způsobilé náklady na provoz pošty Partner patří náklady na energie, telekomunikační služby, pojištění, školení pracovníků, nájem prostoru pošty Partner, pokud není ve vlastnictví žadatele. Jedná se o náklady, které nehradí Česká pošta," sdělil krajský radní pro oblast venkova, životního prostředí a zemědělství Miroslav Krčil. „O dotaci mohou žádat nejen obce, ale například také majitelé či provozovatelé firem, obchodů či služeb v obcích do dvou tisíc obyvatel. Pošta Partner tak může vzniknout nejen v prodejně potravin, ale také přímo v prostorách obecního úřadu. Svým dílem chceme pomoci zachování této služby na venkově a nedíváme se na věc jen skrze ekonomiku," uvedl radní Krčil.

Počet obyvatel obce však není jedinou podmínkou pro získání krajské dotace. „Mezi základní podmínky pro provozovatele pošty Partner patří zejména otevírací doba pro klienty pošty Partner každý pracovní den, nejméně 10 hodin týdně. Jedná se však samozřejmě o minimální rozsah, který je možné na základě jednání s Českou poštou navýšit. Tím se samozřejmě zvyšuje i finanční podpora ze strany České pošty pro provozovatele pobočky," sdělil hejtman Martin Netolický.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj