Do prvních tříd v kraji nastoupilo na 6 tisíc dětí

KRAJ – Do školních lavic se včera po letních prázdninách vrátily děti, pro některé z nich to bylo první setkání se školou. Krajské základní školy v letošním školním roce přivítaly na 6 tisíc dětí. Všichni prvňáčci na svých lavicích našli dárkový batůžek na přezůvky plný dárků hlavně s dopravně-bezpečnostní tématikou. Hlavním cílem této krajské kampaně je seznámit děti s pravidly silničního provozu a bezpečným pohybem na cestě do a ze školy. V několika školách předali členové krajské samosprávy batůžky osobně.

Prvňáčky přivítal poprvé ve školních lavicích radní Pardubického kraje pro oblast školství Josef Kozel. Ten zamířil na Základní školu Heřmanův Městec, a to nejen v roli radního, ale i starosty města. „Všem dětem jsem popřál, aby mohly na první školní den i v dalších dnech navazovat s úsměvem, aby jim vydržela energie a radost po celý školní rok, a všem žákům, nejen v prvních třídách, aby měli důvod být ve škole spokojení a nebrali ji jako svého nepřítele, ale naopak jako radost, která jim toho může do života hodně dát. Musím myslet i na všechny učitele, kterým přeji dostatek trpělivosti, a to nejen s dětmi, ale i s nástrahami v podobě lockdownů a online výukou, které je v posledních letech na školách potkaly. Ať je jejich profese stále baví a mohou se jí věnovat naplno," sdělil Josef Kozel.

Náměstkyně pro zdravotnictví Michaela Matoušková prožila zahájení nového školního roku s prvňáky v obci, kde je starostkou, v Řečanech nad Labem. Zde je tradicí, že se s prvňáčky a jejich rodiči sejde vedení obce, školky a školy nejdříve v mateřské školce, kterou oficiálně ukončí. Poté je čeká slavnostní jízda kočárem taženým koňmi, který je zaveze k základní škole. Zde je uvítají deváťáci a zavedou je za ruku do první třídy. „Ve třídě na děti čekaly balíčky od Pardubického kraje, které jsem jim předala. Všem prvňáčkům jsem popřála, ať jsou hlavně zdraví, ať se jim ve škole líbí, a najdou si tu dobré kamarády," uvedla Michaela Matoušková.

Radní pro regionální rozvoj Ladislav Valtr zahájil nový školní rok na základních školách v domácí Chocni. „Společně s dětmi ze všech prvních tříd na Základní škole Mistra Choceňského jsme se nejprve setkali na školní zahradě, kde děti po skupinkách zábavnou formou plnily první úkoly. Na mě připadlo stanoviště základů dopravní bezpečnosti „jak bezpečně do školy", takže reflexní batůžky s drobnými dárky se určitě hodily. Následovalo usazení dětí do jednotlivých tříd. Shodně vybaveni samozřejmě budou také prvňáčci ze Základní školy Svatopluka Čecha, kterou navštívím zítra. Všem dětem přeji, aby je to ve škole bavilo a měly radost z nových poznatků i spolužáků," řekl Ladislav Valtr.

Všechny tři základní školy v Hlinsku navštívil také radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství a zároveň starosta Hlinska Miroslav Krčil. „Popřál jsem našim prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo. Aby je učení těšilo a bavilo. Aby si našli dobré kamarády, zkrátka aby pro ně byla škola příjemným místem. Rodičům jsem popřál pevné nervy i to, aby nezapomínali na svá vlastní školní léta, až budou se svými ratolestmi rozebírat jejich školní působení. Jako dárek od města Hlinska obdržel každý prvňáček plavenku s pěti volnými vstupy do hlineckého krytého bazénu. Vždyť kromě učení je i smysluplné vyplnění volného času důležité. A o to více, když je spojeno s pohybem," sdělil Miroslav Krčil s tím, že zítra ještě navštíví přípravné třídy na Základní škole Ležáků nebo Praktickou školu Klíč.

Tradiční dárkový balíček v podobě batůžku na přezůvky obsahuje reflexní předměty, bezpečnostní brožuru od společnosti BESIP, časopis Můj vláček od Českých drah, rozvrhy hodin, omalovánky či další dárky od partnerů akce. Mezi ně patří Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky nebo Nemocnice Pardubického kraje a.s. Součástí balíčku je také časopis Krajánek, který připravili studenti a absolventi pedagogických škol z našeho kraje.

Zdroj a foto: Pardubický kraj