Díky krajské investici bude v OLÚ Jevíčko energeticky úspornější další budova…

Svitavsko – Památkově chráněná budova stravovacího provozu a administrativy v Odborném léčebném ústavu Jevíčko projde v následujících měsících rekonstrukcí. Realizace energeticky úsporných opatření vyjde na 10,3 milionu korun včetně daně.

„V areálu léčebného ústavu v Jevíčku nás v následujících měsících čeká další významná investice. Celý areál prošel v posledních letech mnoha změnami. Podařilo se nám přeměnit bývalý dětský pavilon na pavilon plicní rehabilitace, dále došlo k zateplení a modernizaci pavilonu S nebo jsme opravili historické dřevěné lehárny.  Pokud započítáme i plánovanou realizaci úspor energie na budově stravovacího provozu a administrativy, dostaneme se na investice v hodně přesahující 170 milionů korun," uvedl hejtman Martin Netolický.

Na budově bude provedena celková výměna a repase stávajících dřevěných, kovových a plastových výplní otvorů, okna budou nově osazena izolačním trojsklem či dvojsklem. Zároveň bude provedena repase vstupních dveří. „Dojde také k výměně pískovcových parapetů a opravě či výměně klempířských prvků. Je však potřeba na rekonstrukci pohlížet nejen z investičního hlediska, budova je kulturní památkou. Architektura areálu je opravdu jedinečná, a tak je potřeba vše rekonstruovat s citem," dodal náměstek Roman Línek zodpovědný za investice a kulturu.

Část nákladů na investiční činnost pokryjí finanční prostředky z Evropské unie. Celé projektové řízení od přípravy, přes realizaci až po dohled na udržitelnost projektu, tak bude mít na starosti odbor rozvoje: „Také na tuto investiční akci se nám podařilo získat evropské peníze. Celkem se bude jednat o dva a půl milionu korun v rámci Operačního programu Životní prostředí. Úloha odboru rozvoje tímto momentem tedy nekončí, týmové projektové řízení poběží nadále," uvedl radní pro evropské fondy a regionální rozvoj Ladislav Valtr.

Odborný léčebný ústav Jevíčko je příspěvkovou organizací Pardubického kraje, která má dlouholetou tradici v poskytování zdravotních služeb – v oblasti pneumologie, léčebné rehabilitace a diagnostiky a léčby tuberkulózy. „Léčebna je nepostradatelnou součástí systému zdravotnictví nejen pro náš kraj, klienti sem míří z celé republiky. Jsem velice ráda, že areál průběžně modernizujeme a můžeme tak pacientům nabízet opravdu kvalitní služby. S investicemi do areálu chceme pokračovat i v budoucnu," doplnila náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.

Zdroj a foto: Pardubický kraj