Znovu se rozjíždí stavební sezóna. Dělníci pracují na opravách 19 úseků silnic za téměř dvě miliardy, dalších 52 projektů se má letos ještě zahájit

KRAJ – Na začátku dubna se tradičně oficiálně zahajuje stavební sezóna. Nejinak tomu je i v případě dopravních staveb. Aktuálně silničáři v Pardubickém kraji již pracují či začínají pracovat na opravách celkem 19 etap komunikací II. a III. tříd. Pro letošní rok se nejedná o finální číslo. Na zahájení stavby totiž podle schváleného harmonogramu čeká dalších 52 úseků silnic. Všechny důležité informace k nim najdete nově na webu doprava.pardubickykraj.cz.

V současné době již probíhají či v nejbližší době začnou probíhat práce na 19 etapách silnic II. a III. tříd. Celkem se jedná o investice v souhrnné výši téměř dvou miliard korun. Mezi nejvýznamnější stavby v realizaci patří obchvat Dašic za téměř 400 milionů korun, který se má dokončit v příštím roce. Dále pak modernizace silnice II/322 – obchvat Kojic – za 232 milionů korun, která má být dokončena letos v dubnu. Významné je i propojení silnice D35 a I/35 v úseku Rokytno – Býšť za 207 milionů, zde práce mají skončit příští rok v létě, či například modernizace silnice II/312 Choceň – České Libchavy za 204 milionů s termínem dokončení všech tří etap do roku 2024. Všechny částky jsou bez daně," popisuje aktuální rozpracované stavby náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

První velkou silniční stavbou, kterou kraj letos otevře, je již zmíněný obchvat Kojic. Téměř tři kilometry dlouhá komunikace nahradí stávající průtah obcí II/322. Obchvat povede podél železničního koridoru a za obcí se napojí na stávající silnici ve směru na Chvaletice a její obchvat. Pohodlí pro řidiče zaručí rozšíření vozovky na 9,5 metru. Uleví se také obci, kde se výrazně sníží provoz, zvýší se bezpečnost a ubude hluk. Stavba obchvatu se o několik měsíců protáhla kvůli opožděnému přeložení elektrického vedení a následnému opožděnému bourání objektů určených k demolici. K ukončení stavby dojde na konci dubna.

Co se letos ještě začne opravovat?

Z aktuálně 19 realizovaných staveb celkem čtyři začaly v letošním roce, jinak se jedná o projekty z minulých let. Většina započatých modernizací má skončit ještě letos. Výčet opravovaných silnic se již brzy výrazně rozroste. „Pro letošní rok počítáme se zahájením ještě dalších 52 dopravních akcí za zhruba jednu miliardu korun. Jsou tam investice od jednotek milionů na méně vytížených silnicích III. tříd až po velké modernizace, například letos chceme zahájit přeložku silnice II/322 Černá za Bory – Dašice za 390 milionů korun s termínem dokončení v roce 2025 či modernizaci komunikace II/337 od Třemošnice po hranici kraje za 159 milionů. Práce mají začít v srpnu a skončit za rok v říjnu. Celkem Pardubický kraj letos plánuje zahájit opravy 71 úseků silnic za více než tři miliardy korun, všechny uvedené částky jsou bez daně. Bude to znamenat samozřejmě dopravní omezení, ale doufám, že to občané pochopí, protože bez uzavírek se bohužel opravovat nedá. Děkujeme nejenom řidičům za trpělivost a budeme se snažit opravené silnice co nejdříve zprovoznit," představuje další záměry pro letošní rok náměstek Kortyš.

S financováním pomáhají evropské i národní programy

Kvůli vysokým nárokům na rozpočet se Pardubický kraj snaží dlouhodobě využívat dotačních programů určených k rozvoji silniční infastruktury. „Řada projektů se realizuje například prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, tedy z evropských dotací. Mezi aktuálně realizované dopravní stavby s významným podílem evropských fondů patří například modernizace silnic II/315 Hrádek – Ústí, II/343 Vršov – Seč, II/366 Pohledy – křižovatka s I/43 a obchvat Kojic na silnici II/322. Před zahájením jsou stavby mostů v Chocni a Chvaleticích. V rámci nového programového období brzy přibyde ještě modernizace silnice II/337 Třemošnice – hranice kraje a mostu u Polanky. Výše dotace se pohybuje dle jednotlivých výzev od 60 do 90 procent uznatelných nákladů, jedná se tedy o velice významnou pomoc při financování oprav silnic," upřesnil radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr s tím, že další projekty Pardubický kraj připravuje díky příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Poslanecká sněmovna pro rok 2023 alokovala skrze tento fond šest miliard korun pro celou ČR, Pardubický kraj dostane 369 milionů korun. Z tohoto zdroje se budou například financovat opravy mostu v Křižanovicích či rekonstrukce průtahu Rokytna na silnici II/298.

Opravovat se budou také návozové trasy k dálnici D35

Důležitou součástí plánů na opravy silnic jsou i takzvané návozové trasy, tedy komunikace, po kterých jezdí těžká nákladní auta a další technika nutná pro výstavbu dálnice D35. Pardubický kraj letos dostane na neuznané trasy od Státního fondu dopravní infrastruktury 100 milionů korun. Ze svých zdrojů bude spolufinancovat ve výši 60 milionů uznané návozové trasy, které realizuje ŘSD. Silnice se budou opravovat dle míry poškození. Některé jsou navrženy na kompletní rekonstrukci, jinde se budou vyměňovat pouze krytové vrstvy vozovky, případně dojde k lokálním sanacím. Pro všechny úseky silnic, které se budou opravovat, jsou navržené objízdné trasy. Při jejich tvorbě se vycházelo nejen z jejich stavu, ale také ze současné intenzity dopravy. Opravovat se budou například úseky Dašice – Dolní Ředice na silnici III/32253, Dolní Ředice – Drahoš – Rokytno na silnici III/29819, III/29810 od Sezemic až po Bukovinu nad Labem nebo silnice III/28823 v úseku Hrachoviště – Borek. Opraveny budou také silnice v úsecích Dříteč – Újezd u Sezemic nebo Rokytno – Chvojenec – křížení s I/35. Přesný harmonogram prací se řeší s ŘSD.

Aktuální i plánované opravy silnic snadno a rychle najdete na jednom místě

Pokud byste se rádi dozvěděli více k jednotlivým stavbám v přípravě či realizaci, jejich ceny, termíny a podrobné zprávy k největším projektům, stačí navštívit web doprava.pardubickykraj.cz, kde funguje dopravní mapový portál. V něm najdete všechny důležité informace, které samospráva průběžně aktualizuje, i fotogalerii vybraných staveb. „Inspirovali jsme se kolegy z ŘSD, kteří v praxi toto řešení úspěšně používají již několik let. Na webu doprava.pardubickykraj.cz budeme zveřejňovat všechny naše záměry na opravy silnic II. a III. tříd, současně pracujeme na zveřejnění chystaných projektů k dalším druhům dopravy a přidáváme nové filtry a funkce, aby občané vše snadno a rychle našli na jednom místě. Podklady vycházejí z úřední desky, registru smluv i našich ověřených podkladů. Doufám, že tuto službu budou občané využívat," dodal Michal Kortyš. Součástí webu budou i odkazy na další stránky, které souvisí s dopravou v Pardubickém kraji. Uvedené informace a projekty si můžete filtrovat dle tříd komunikací, let či stádia realizace.

Částky uvedené na webu u jednotlivých staveb jsou celkové předpokládané náklady dle uzavřených smluv. Po ukončení projektů budou výsledné částky aktualizovány podle skutečných nákladů na stavbu. Jelikož k realizaci některých staveb dochází v průběhu několika let, je jejich financování rozloženo do více rozpočtů. Takže například suma všech celkových nákladů aktuálních staveb v realizaci dosahuje téměř dvou miliard korun bez daně. Vzhledem k tomu, že některé z nich však začaly již v minulém roce, je čerpání z letošního krajského rozpočtu ve skutečnosti nižší – na opravy silnic totiž Pardubický kraj v letošním roce plánuje vydat 1,5 miliardy korun bez daně.

Objízdné trasy a informace k uzavírkám

Rekonstrukce a modernizace silnic s sebou vždy přinášejí nutné komplikace v dopravě. Všechny schválené objízdné trasy a informace k uzavírkám najdete vždy na webu dopravniinfo.cz, kde jsou zveřejněné podklady z pravidelně aktualizované databáze. Na webu si můžete uzavírky filtrovat podle silnic i území.

Autor: Michele Vojáček
Zdroj a foto: Pardubický kraj