Coworkingové centrum a plug & work dílenský hub vznikne zřejmě v České Třebové

Česká Třebová – V hale bývalé firmy MIKA a.s. na Skalce se sešli zástupci sféry již tradičních i začínajících podnikatelů, představitelé krajské samosprávy, KHK, úřadu práce a další lidé, kteří se chtěli dovědět, co se zde chystá. Ředitel Pardubického podnikatelského inkubátoru, P-PINK, Jiří Janků představil všem vizi nového takzvaného ČT- PINK, který by měl být umístěn právě v této nyní prázdné budově a výrobní hale. 

 Proč se nabízí tato možnost právě v České Třebové 

Na Skalce v areálu Střední školy technické a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová si donedávna pronajímala firma MIKA a.s. budovu s velkou halou. Firma zde vyráběla vlasovou kosmetiku a drogistické výrobky, technickou a dezinfekční chemii. V současnosti je budova včetně prostorné haly prázdná, firma zde již není. Vlastníkem budovy je Pardubický kraj. Co s ní? Každý problém, to může být i nevyužitý objekt, se stává příležitostí. Zde se nabízí možnost intenzivněji rozšířit služby Pardubického podnikatelského inkubátoru do další části území. Pan hejtman Martin Netolický k tomu říká: „Budova se dá využít pro potřeby okolního území k pomoci rozvoji podnikání. Začínající podnikatelé, kteří jsou technicky a řemeslně zaměření, se často setkávají s vysokými pořizovacími náklady. Tento problém bychom chtěli v regionu vyřešit právě vznikem ČT-PINK. Ten by měl poskytnout začínajícím živnostníkům potřebnou techniku a zázemí, které tito začínající podnikatelé potřebují."  

Jaké jsou cesty k uskutečnění vize 

Pardubický kraj bude usilovat o získání dotace na modernizaci budovy, která se nachází na strategickém místě jak ve městě, tak v celém kraji. Vznik detašovaného pracoviště P-PINK v České Třebové umožní zvýšit dosah a akceschopnost celého P-PINK a bude tak možné začít systematicky pracovat  s celou komunitou podnikatelů na území Pardubického kraje a přilehlého okolí. ČT-PINK tak doplní spádovost pro oblast Kralicka, Žamberecka, Moravskotřebovska, Svitavska, Lanškrounska, Ústeckoorlicka, Poličska i Litomyšlska.   

Co vznikne 

 Podle projektového záměru v momentálně nevyužitém objektu vzniknou sdílené kanceláře, dále prezentační zázemí pro pořádání odborných akcí pro více lidí. A třešničkou na dortu budou sdílené dílny pro nové projekty a firmy. 

Zázemí tak bude podněcovat nejen studenty a absolventy středních technických škol, kterých je v území několik, rozjetí svých firem, ale také bude dávat příležitost mladým firmám mezi studenty najít své nové klíčové zaměstnance, firemní lídry nebo dokonce společníky.  

Současně se již nyní ukazuje, že takový prostor by mohli již rozjeté firmy využívat jako pracovní zázemí pro své přespolní pracovníky jako například programátory z jiných krajů, kteří pracují na homeoffice, ale i pro odpilotování a rozjezd vlastních spinoffů.  

Vybavení bude korespondovat se školními obory. Využity budou bezezbytku prostory současné haly jako prototypovací a testovací dílna, kde budou k dispozici jeřáby, vahadla, montovací žlab, pozorovací komora a další nářadí vhodné pro technické projekty v jejich rozjezdu. 

Radní pro regionální rozvoj Pardubického kraje Ladislav Valtr vyjadřuje rovněž podporu vzniku ČT- PINK: „Začínající podnikatele a inovativní akceleraci firem v kraji podporujeme mimo jiné cestou naší Regionální rozvojové agentury a prostřednictvím Pardubického podnikatelského inkubátoru, jehož aktivity v této oblasti chceme dále výrazně posilovat. Vznik ČT-PINK bereme jako racionální krok cíleně ve východní části území, což zde usnadní rozvoj převážně technických a řemeslných podnikatelských záměrů." 

Ředitel Střední školy technické a dopravní, Kovář, k tomu dodává: „Původně měla stavba sloužit vzdělávacím účelům a je dobře, že se k nim díky ČT-PINK alespoň částečně vrátí. Těšíme se, že regionální polytechnické centrum výrazně usnadní spolupráci středních a základních škol, podpoří začátky budoucích podnikatelů a pomůže s výukou nových technologií."    

Autor: Hana Štěpánová
Zdroj a foto: Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú.