Chrudimská a Pardubická nemocnice pořizují přístroje z daru Elektráren Opatovice…

Pardubice / Chrudim – Elektrárny Opatovice patří mezi dlouholeté partnery Nemocnice Pardubického kraje (NPK), ta od největšího dodavatele tepla na východě Čech každoročně dostává finanční dar na nákup potřebného vybavení do dvou ze svých pěti nemocnic. Předat symbolické šeky se po roce covidového odloučení podařilo až letos na podzim. Obě nemocnice obdržely dva a dva šeky v celkové výši 1,1 mil. korun. Za část peněz už nemocnice vybavení pořídila.

Dvakrát po 550 tis. korunách věnovaly Elektrárny Opatovice Nemocnici Pardubického kraje. Pardubická nemocnice za ně vybavovala radiodiagnostické a ORL oddělení, Chrudimská dětské a léčebnu dlouhodobě nemocných. „Velice si vážíme jak darů, tak podpory a spolupráce, která je v případě Elektráren Opatovice pravidelná a dlouhodobá. Všechny finanční prostředky, které nemocnice obdrží, putují na nákup vybavení jednotlivých oddělení, a darované peníze tak velmi rychle poslouží dobré věci," říká ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

V Pardubicích odběrová křesla, do Chrudimi inkubátor

Dar pro rok 2020 byl pro obě nemocnice ve výši 300 tis. korun a v Pardubické nemocnici jej využili na pořízení čtyř odběrových křesel pro radiologické oddělení, v Chrudimi se finanční prostředky investovaly do pořízení myčky podložních mís pro LDN DIOP a bilirubinometr pro dětské oddělení. „V letošním roce financujeme nákup přístroje BERA na ušní, nosní a krční v Pardubicích a pro dětské oddělení Chrudimské nemocnice inkubátor kombinovaný s vyhřívaným lůžkem," upřesňuje výkonná ředitelka společnosti Elektrárny Opatovice Romana Zadrobílková, která symbolické šeky předala generálnímu řediteli Nemocnice Pardubického kraje Tomáši Gottvaldovi, řediteli pro zdravotní služby NPK Vladimíru Ningerovi a manažerce ošetřovatelské péče NPK Gabriele Medunové.

Firemní dárcovství je v naší společnosti řadu let přirozenou součástí společenské odpovědnosti. Dlouholeté partnerství s NPK přineslo jejím pacientům zlepšení či zpříjemnění zdravotní péče, což je i hlavním cílem této podpory. Aby se nám všem, zde v regionu, žilo lépe," dodává výkonná ředitelka opatovických elektráren. 

Některé vybavení už se používá

Odběrová křesla využijí na novém pracovišti radiodiagnostického oddělení Pardubické nemocnice, kde se provádí vyšetření na přístroji pozitronové emisní tomografie v kombinaci s počítačovým tomografem (tzv. PET/CT). „Tento krok přináší další zvýšení kvality péče o pacienty s onkologickým onemocněním," uvádí vedoucí odboru zdravotnické techniky a metrologie Nemocnice Pardubického kraje Jan Raděj a dodává, že další vybavení, třeba myčka podložních mís pro LDN DIOP v Chrudimi, se už používá, a to denně. V nemocnicích dnes již patří k základnímu hygienickému standardu.
Bilirubinometr pak poslouží malým pacientům, jde o zařízení, které zjednoduší screening žloutenky u novorozenců. Pro miminka je určen i poslední přístroj, tentokrát pro měření sluchu BERA na ORL v Pardubicích. „Ten může také pomoci přesně nastavit sluchadlo pro děti a své využití najde i u dospělých pacientů, u kterých se používá pro diagnostiku nedoslýchavosti. Jeho možnosti jsou však mnohem širší, lékaři jej mohou použít také k vyšetření závratí," říká přednosta kliniky ORL Jan Vodička. Jak probíhá sluchový screening si můžete přečíst zde.

Zdroj a foto: Nemocnice Pardubického kraje