Choltice připravují vybudování lávky u frekventované silnice. Kraj pomůže se sanací opěrné zdi

Pardubicko – Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal s vedením Městyse Choltice o připravované investici do lávky pro pěší, která by zajistila bezpečný pohyb chodců v prostoru potoka Struha. V tomto místě nyní chodník není, avšak komunikace je velmi frekventovaná. Hejtman přislíbil, že v případě realizace investice je kraj připraven zafinancovat sanaci opěrné zdi, ke které by byla lávka ukotvena.

„Jedná se o část ulice U Pošty směrem z centra obce, kde je na části vedena na náspu u potoka Struha. Součástí náspu je opěrná zeď, kterou by v případě realizace lávky bylo nutné upravit. Choltice požádaly o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši sedmi milionů korun. V případě získání žádosti, což je podmínka pro realizaci lávky, jsme společně s naší Správou a údržbou silnic připraveni pomoci se sanací opěrné zdi, která byla vybudována v období první republiky. K opěrné zdi by měla být nová lávka kotvena tak, aby byl chodník zcela mimo těleso samotné silnice, což jednoznačně přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců, a to včetně dětí, které tuto část komunikace hojně využívají. Obě investice je nezbytné řešit najednou, což je logické nejen z časového, ale také finančního hlediska," uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že Správa a údržba silnic Pardubického kraje je s vedením Choltic v úzkém kontaktu již od přípravné fáze na vybudování lávky.

V rámci jednání informoval starosta Choltic Tomáš Bolek hejtmana o podání žádosti o dotaci na obnovu budovy choltického zámku do Programu záchrany architektonického dědictví, který vyhlašuje Ministerstvo kultury. Řeč byla také o dokončování rekonstrukce hasičské zbrojnice, na kterou získal městys dotaci z Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a částku 1,5 milionu korun od Pardubického kraje.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj