Cenu ministra získal také pedagog Univerzity Pardubice

Pardubice – Pedagog Fakulty chemicko-technologické Patrik Čermák získal cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole. Převzal ji včera v budově Senátu ČR společně s dalšími 17 osobnostmi, které se zasloužily v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu.

Tato cena se uděluje zaměstnancům vysokých škol za vynikající vzdělávací činnost nebo za významnou inovaci ve vzdělávací činnosti během posledních tří let. Cílem ceny je upozornit na význam a důležitost kvalitní vzdělávací činnosti na vysokých školách, ocenit vynikající práci vysokoškolských učitelů a vyzdvihnout příklady dobré praxe a významných inovací v této oblasti.

Ing. Bc. Patrik Čermák, Ph.D. (31) je absolventem Univerzity Pardubice, kde vystudoval Materiálové inženýrství na Fakultě chemicko-technologické (FChT), a také Filosofii na Fakultě filozofické. Nyní pracuje na Ústavu aplikované fyziky a matematiky FChT a vede laboratoře z fyziky. Na cenu ho navrhl jeden ze studentů. „Stal se jedním z nejoblíbenějších vyučujících. Hlavní náplní jeho pedagogického působení je vedení laboratoří z fyziky. Zde se významnou měrou zasadil o inovaci laboratorních úloh, návodů k nim a celkového přístupu k výuce. Studenti si dokonce po dvou semestrech vyžádali pokračování předmětu," uvedl student v nominaci.

Své nadšení pro vědu a výuku akademik demonstruje na univerzitních popularizačních akcích jako je např. Noc vědců nebo Vědecko-technický jarmark, ale také na profilu sociální sítě Instagram. Jako student Patrik Čermák organizoval oblíbenou celorepublikovou konferenci Vědění mladým, a také diskusní večery Kavárna Universitas. V posledních dvou letech byl dr. Čermák zapojen také do programu Yoda Mentorship, organizoval soutěž Na den vědcem pořádanou americkým Národním úřadem pro letectví a vesmír (NASA) nebo sloužil jako online porotce v největší mezinárodní přehlídce vědeckých a technických prací mladých talentů v USA (Regeneron ISEF).

„Jsem velmi rád, že můžeme touto cestou ocenit vynikající studenty a vzdělávací i výzkumnou činnost akademických pracovníků a vyzdvihnout výjimečné, motivované a talentované osobnosti z našeho vysokoškolského i vědecko-výzkumného prostředí. Tato země a její budoucnost závisí především na kreativitě a motivaci, na schopnosti vytvářet přidanou hodnotu a na ochotě přinášet svému poslání oběti. Bez jedinců vašich kvalit by naše společnost v globální konkurenci obstála pouze stěží," řekl na slavnostním ceremoniálu ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš.

Autor: Mgr. Martina Macková – vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice
Foto: J. Vlasák, M. Reinberk Dis.
Zdroj: Univerzita Pardubice