Projektanti zpracovávají podklady pro stavbu obchvatu Chocně a Vysokého Mýta, kraj vyslyšel připomínky občanů

Orlickoústecko – První náměstek hejtmana Michal Kortyš jednal v uplynulých týdnech na radnicích v Chocni a Vysokém Mýtě s představiteli samospráv i projektanty o stavu příprav obchvatu obou měst kvůli plánované výstavbě dálnice D35. Zahájení územního řízení kolem Vysokého Mýta by podle stávajících odhadů mohlo začít již na jaře příštího roku, do té doby je však nutné ještě vyřešit některé připomínky obyvatel a radnice. Již v minulosti Pardubický kraj vyšel vstříc podnětům z Chocně a upravil plánovanou trasu komunikace.

V Chocni jsme se domluvili a její zástupci chtějí řešit s projektanty už jenom drobné detaily, jejichž řešení by nemělo způsobit zásadní změny technické studie. Připomínám, že v roce 2021 nabylo právní moci posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Na žádost města Chocně a iniciativy občanů jsem do ní zařadil druhou variantu trasy i s tím rizikem, že se stavba v upravené trase prodraží a termíny prodlouží. V posouzení EIA nakonec vyšla vzdálenější trasa od města jako příznivější a lepší pro přírodu i obyvatele. Kvůli vychýlení trasy obchvatu kolem Chocně mimo vyznačený koridor se v tuto chvíli připravují podklady pro nové zásady územního rozvoje. Takže ano, zde došlo k dílčímu zpoždění, které ale je způsobeno tím, že jsme vyšli vstříc občanům a snažíme se pro ně postavit komunikaci s ohledem na připomínky lidí, kteří u ní budou bydlet," zhodnotil náměstek Kortyš jednání s vedením Chocně.

Podobná schůzka se uskutečnila také ve Vysokém Mýtě. I tamní obyvatelé mají k plánované trase své připomínky a projektanti se je pokusí vyřešit. „V této lokalitě řešíme hlavně vedení trasy pod Bůčkovým kopcem v blízkosti zahrádkářské kolonie a dopad hluku z provozu na obydlenou lokalitu. Inženýři zpracovali už tři možné varianty vedení komunikace a čekáme na hlukovou studii, abychom měli jistotu, že v tomto úseku opravdu stavíme nejlepší možnou reálnou variantu obchvatu. Chápu, že se lidem nelíbí, že silnice povede zrovna tudy, ale na druhou stranu někudy vést musí. Kromě toho projektanti řeší i připojení Bůčkova kopce přímo z navržené okružní křižovatky a návrh zpracují do technické studie. Na jednání ve Vysokém Mýtě jsem všechny účastníky požádal, aby finální verzi podkladů projednali s veřejností, a rád se takového setkání zúčastním, protože jsme se opravdu snažili, a to opakovaně, žádostem lidí vyjít vstříc. I tak nám samozřejmě někteří spoluobčané budou nadávat, protože silnici chceme všichni, ale nikdo ji nechce poblíž svého bydliště. Je to pochopitelné, proto je důležité brát maximální ohled na připomínky veřejnosti, komunikovat s ní a pokud to je technicky a finančně možné, tak zpětnou vazbu začlenit do finálního řešení," dodává Michal Kortyš.

Finální verzí technické studie, která by měla být hotova do konce ledna příštího roku, se budou následně zabývat krajští úředníci z odboru územního plánování, kteří údaje z ní zanesou do Zásad územního rozvoje Pardubického kraje. V současné době se také připravuje zadávací řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, která bude mít tři etapy, a to: obchvat Vysokého Mýta; úsek po stávající silnici II/357; obchvat Chocně s napojením za obcí Hemže.

Výstavba obchvatu Vysokého Mýta by dle současných odhadů mohla v první fázi začít záchranným archeologickým výzkumem v druhé polovině roku 2025, na třetí etapě kolem Chocně by se mělo začít s fyzickou realizací v roce 2028. Druhá etapa je modernizací stávajícího úseku silnice II/357 o délce přibližně 1,6 kilometru. Předpokládané náklady na vybudování obchvatu o celkové délce 12,9 kilometrů dle studie činí 2,6 miliardy korun včetně DPH.

Ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec opakovaně upozornil, že faktická projekční a předprojekční příprava této stavby byla zahájena v závěru roku 2017, tedy po podpisu aktualizovaného Memoranda k přivaděčům na D35. „V současnosti jsme pět let po podpisu. Jednotlivé úkony předprojekční a projekční přípravy stavby na sebe plynule navazují a nedošlo prakticky k žádnému prodlení mezi navazujícími úkony. Je pravdou, že pandemie koronaviru nám v přípravách nepomohla. Zároveň jsme rok a půl řešili s městem Choceň vedení trasy, což se však i s ohledem na jiné rozsahem obdobné stavby státu jeví jako relativně krátká doba," řekl Miroslav Němec.

Autor: Michele Vojáček
Zdroj a foto: Pardubický kraj