Centrální sklad krajské humanitární pomoci Ukrajině vznikne v České Třebové…

Pardubice – Pardubický kraj pokračuje v přípravě centralizované humanitární pomoci pro Ukrajinu. Součástí systému by měl být krajský centrální sklad, do kterého by byl svážen materiál z celého regionu. Na základě jednání hejtmana Martina Netolického s vedením města Česká Třebová by měl tento sklad vzniknout v bývalém průmyslovém areálu, který město získalo nedávno do svého majetku. V tomto objektu bude pomoc zaevidována, protříděna a připravena k převozu, a to i ve spolupráci s neziskovými organizacemi.

„Již tuto středu bychom chtěli otevřít krajský centrální sklad humanitární pomoci pro Ukrajinu, do kterého bychom chtěli svážet sbírky z celého regionu, které se již na mnoha místech organizují. Chtěli bychom tak centralizovat tuto pomoc a odvážet ji na Ukrajinu ve větším celku například prostřednictvím kamionů či po železnici," vysvětlil důvod vzniku centrálního skladu hejtman Martin Netolický.

„V rámci nedělního jednání se nám jako vhodný jevil bývalý areál společnosti Böhm-Plast-technik v Bezděkově. V současnosti je tento areál zcela prázdný bez využití, přitom zahrnuje vedle administrativní budovy také objekty bývalé lisovny, a další prázdné haly. Je to ideální prostor, kam budou moci obce, dobrovolní hasiči i neziskové organizace schopny dovážet humanitární sbírky potravin, hygienických potřeb, drogistického zboží. Proběhne zde třídění podle druhu materiálu, poté bude moci být naložen na větší vozidla a buď dovezen přímo na hranice s Ukrajinou, kde již jednáme o přímém převzetí s regionální samosprávou nebo je potenciálně možné i přeložení nákladu na vlak s využitím železniční infrastruktury. V tuto chvíli předpokládáme závozy dvakrát týdně. Další postup bude záležet na množství materiálu. Krajský sklad však nebude určen pro běžné přijímání pomoci, ale bude celokrajským meziskladem a třídírnou," řekl hejtman Martin Netolický, který také ocenil přístup města.

„Chtěl bych velmi poděkovat Městu Česká Třebová za vstřícný postoj nejen k našemu záměru, ale také za vytvořené podmínky. Smluvní vztah bude založen na výpůjčce a refundaci energií mezi městem a krajem, který bude garantem spolu s HZS organizace humanitární pomoci."

Zdroj a foto: Pardubický kraj