Cena za dálkové teplo z Opatovic zůstává jednou z nejnižších v ČR

Pardubicko – Cenu tepla pro příští rok se podařilo úspěšně udržet hluboko pod očekávaným celorepublikovým průměrem tepláren. Odběratelé tepla z opatovické elektrárny budou přes nevyhnutelné navýšení i v příštím roce stále patřit k odběratelům s jednou z nejnižších cen tepla.

Pro rok 2024 bude průměrná cena tepla činit 752 Kč/GJ včetně DPH. Běžná domácnost si navíc připlatí necelých 355 Kč měsíčně. I přesto bude mít stále levnější teplo, než domácnosti s jinými zdroji vytápění. Změna ceny je ovlivněna nejen rostoucími náklady na výrobu a distribuci tepelné energie, ale i zvýšením sazby DPH či neposkytnutím slibované podpory. Centrální zásobování teplem tak zůstává nejen spolehlivým partnerem, ale i ekonomicky výhodným zdrojem vytápění. 

Navzdory významnému zvyšování vstupních nákladů a skokovému zdražování energií obecně, byla cena za teplo zákazníkům EOP navyšována v posledních dvou letech pouze minimálně. Hlavním cílem byla ochrana odběratelů tepla před nepříznivými dopady dramatického zdražování.

„Důvěřovali jsme ujištěním vlády České republiky, že teplárenství a tedy především jeho zákazníkům, bude poskytnuta státní podpora, a přizpůsobili jsme tomu i naše ceny v předešlých letech. Slíbené vládní podpory jsme se však nedočkali," vysvětluje Karel Čipera, ředitel společnosti EOP Distribuce, a.s., která zajišťuje dodávky tepla do jednotlivých lokalit. 

„I přesto zůstáváme oproti alternativním zdrojům vytápění a ve srovnání například s plynovými teplárnami výhodnou a zajímavou variantou, byť jsme již byli nuceni promítnout do ceny tepla všechny okolnosti spojené se zvýšením vstupních nákladů. Naši zákazníci tak zaplatí jednu z nejnižších cen za teplo v rámci dálkového vytápění v ČR," říká Karel Čipera.

Na rozdíl od menších zdrojů vytápění, vstupují v našem případě do konečné ceny tepla kromě razantně rostoucí ceny paliva významně i emisní povolenky. Navíc si ani v nadcházejícím roce nebude moci zdroj nárokovat příspěvek na KVET (vysokoúčinnou kombinovanou výrobu tepla a elektřiny), který ještě do roku 2022 tvořil nezanedbatelnou příjmovou část provozního rozpočtu. Konečná cena pro zákazníky bude též ovlivněna zvýšeným DPH, kde se sazba za teplo zvedá z 10% na 12%.

„Naším cílem v EOP je teplo vyrobit bezpečně a s minimálním dopadem pro životní prostředí. Abychom byli schopni našim zákazníkům dodávat ekologicky vyrobené teplo na stále příznivé cenové úrovni v porovnání s ostatními zdroji, připravujeme modernizaci zdroje v řádu několika miliard", vysvětluje přístup elektrárny její výkonná ředitelka Romana Zadrobílková.

Zdroj a ilustrační foto: Elektrárny Opatovice, a.s.