Budoucnost pruhů pro cyklisty na 17. listopadu řeší kraj i město

Pardubice – Od té doby, co v červnu zastupitelstvo města Pardubic odmítlo vytvoření cyklopruhů na ulici 17. listopadu, jednají zástupci města a kraje o řešení situace na této frekventované komunikaci. Tématem je nyní zejména přechod do ulice Malá.

O možnosti vytvoření pruhů pro cyklisty na ulici 17. listopadu v Pardubicích se jedná už od přelomu tisíciletí. Silnice prošla v roce 2014 rekonstrukcí, pruhy tehdy ale nebyly součástí projektu.

Otázka vytvoření cyklopruhů na této silnici se řeší už dlouho. Narážejí na sebe odpůrci i obhájci této varianty," řekl náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Michal Kortyš. Pro vznik cyklopruhů i proti němu vzniklo i několik petic. Pardubické zastupitelstvo před časem rozhodlo o tom, že pruhy pro cyklisty v tomto místě nechce a řešení nechává na Pardubickém kraji. „Silnice prošla opravou v roce 2014 a její stav je v pořádku. Řešit symbiózu cyklistů, chodců, městské dopravy a automobilů na takto vytížené komunikaci není jednoduché. Navíc v situaci, kdy by měla být zrušena celá řada parkovacích míst v oblasti, kde stání chybí," sdělil Michal Kortyš.

V současné době existuje několik řešení, která se s městem Pardubice řeší a budou řešit. Jedním z nich je, že kraj si ponechá ve svém vlastnictví samotnou komunikaci, která se oddělí od parkovacích míst, zálivů a dalších částí. V tom případě město bude moci nakládat s parkovacími místy podle svého uvážení a vznik cykopruhů bude plně v jeho režii. V tom případě by se změnil i režim parkovacích míst, kde se nyní stojí zdarma, ačkoliv všude v okolí jsou placené zóny. To považuje vedení města Pardubice za nesystémové.

Pardubický kraj je připraven poskytnout městu technické podmínky. Nemá problém s plány města, pokud zůstanou zachovány parametry silnice dle zákona," řekl Kortyš. Důležitým tématem pro město i kraj je potom i bezpečnost chodců, kteří přes frekventovanou silnici přecházejí do ulice Malá. Často se přitom jedná o děti, které tudy míří do školy. „Rádi bychom tento přechod osadili semafory. Podle informací z organizace BESIP je přechod nebezpečný. Pro jeho úpravu už vznikly dva projekty, jeden odmítl kraj, druhý město. Budeme tedy hledat třetí možnost," uvedl náměstek primátora Pardubic zodpovědný za dopravu Petr Kvaš.

Přechod by měl kromě samotného semaforu získat i další bezpečnostní prvky, jako je například ostrůvek či ochranná pásma.

Autor: Michele Vojáček
Foto: ilustrační redakce Pardubice ŽIVĚ
Zdroj: Pardubický kraj