Budoucí řezníci a uzenáři dostanou nové vybavení…

Polička – Vybavení pro gastronomickou školu v Poličce bylo jedním z témat posledního jednání krajských radních. Zdejším žákům oboru řezník-uzenář kraj totiž pořídí nové výukové technologie v hodnotě 3,6 milionu korun.

„Do Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Poličce bude dodána výuková technologie, kterou budou využívat žáci učebního oboru řezník-uzenář. Jedná se například o digitální váhu, míchačku masa, elektrickou udírnu, řezačky na syrové i vařené maso a další vybavení, které je potřeba pro moderní výuku tohoto oboru," poznamenal radní pro školství Bohumil Bernášek. Toto vybavení, spolufinancované z Integrovaného regionálního operačního programu, bude mít hodnotu 3,6 milionu korun.

Zařízení se nakupuje v rámci komplexního projektu přístavby a vybavení odborných učeben, který je v současné době na této škole realizován. Celkové náklady na tento projekt jsou ve výši přes 40 milionů korun, velká část prostředků je čerpána z evropských dotací.

„Jedná se o obor, který je žádaný na trhu práce, zájem žáků o jeho studium však není příliš velký. Proto Pardubický kraj podporuje tento obor také formou stipendia, které je v současné době poskytováno deseti žákům," dodal radní Bernášek.

Zdroj a foto: Pardubický kraj