ZŠ npor. Eliáše by mohla by měla být o čtyři třídy družiny bohatší

Pardubice – Zastupitelé města Pardubic na svém dnešním jednání odsouhlasili investiční záměr, jehož výsledkem by měly být nové třídy školní družiny v objektu základní školy npor. Eliáše. Ty by se nacházely v pavilonu F a spolu s opravou venkovního prostoru by nabídly volnočasové vyžití vyššímu počtu dětí. 

Prostory, které jsou v majetku města, původně využívala společnost Služba škole, její činnost však v areálu skončila. „Objekt se nachází přímo v areálu školy a navazuje na provoz této největší pardubické základní školy. Nyní máme hotový návrh stavby od JA Architekti s předpokládaným propočtem investičních nákladů 42 milionů korun. Abychom objekt mohli vrátit zpět potřebám pardubického školství, potřebuje kompletní rekonstrukci včetně kanalizace, rozvodů elektřiny a podobně. Jelikož škola nové prostory a navýšení kapacity družiny opravdu potřebuje, toto je z našeho pohledu nejlepší a nejefektivnější řešení, jak situaci vyřešit. Tři učebny jsou přitom navrženy tak, aby je v budoucnu bylo možné adaptovat na kmenové třídy, čímž bychom v případě potřeby operativně navýšili kapacitu příslušného školského obvodu," informuje o záměru náměstek pro školství Jakub Rychtecký a dodává, že stejně tak projekt počítá s potřebnými úpravami v okolí objektu, kde je nutné opravit stávající asfaltový povrch a zazelenit ho.

Stávající situace je taková, že 3 oddělení využívají prostory školní družiny, zbylých šest 6 oddělení našlo své zázemí v kmenových třídách prvního stupně. „Takové řešení je však nedostačující. Třídy by se během dne neměly měnit na zázemí pro volnočasové aktivity, které má i co se vybavení týče zcela jiné potřeby. Velmi kvalitně zpracovaný návrh počítá se 4 odděleními školní družiny včetně zázemí pro žáky i zaměstnance, vybudováním šaten, kuchyňky, sociálního zařízení, skladů, kabinetů i denní místnosti právě pro personál, zkrátka všeho, co pro provoz potřebujeme," vysvětluje ředitel ZŠ npor. Eliáše František Němec, který přípravu projektu po odborné stránce připomínkoval. Venkovní prostor, který bude na družinu navazovat, se také dočká několika změn. Plochy budou zpevněny a oploceny, děti zde budou moci využívat nové herní prvky a bude zde vybudován také sklad hraček a sportovního vybavení, aby nebylo nutné věci neustále přenášet. 

Návrh stavby přinesl dvě varianty řešení rekonstrukce – redukovanou a plnou, kterou doporučil jak projektový tým, tak komise pro výchovu a vzdělávání a kterou dnes schválilo také zastupitelstvo. Plná verze přitom rozsahem kopíruje etapu redukovanou, doplněna je však o přesun zemního valu na pozemku školy směrem k přístavbě a vytvoření přirozeného nástupu na střechu, pochozí střešní terasu a přístupové schodiště na střechu. „Návrh stavby počítá i s vegetační střechou na objektu školní družiny i přístavby a fotovoltaickou elektrárnou na střeše družiny. Vedle investičního záměru v plné verzi zastupitelé schválili i pokrytí částky 3 miliony korun v rozpočtu města, abychom mohli zajistit všechny stupně projektové dokumentace. Samotná stavba by se mohla realizovat v letech 2025–2026, přičemž město bude hledat také možnou dotační výpomoc včetně prostředků určených na snižování energetické náročnosti budov," uzavírá náměstek Rychtecký. Předložený návrh přitom je v souladu se strategií města, Strategií školství Pardubic 2030 a akčním plánem školství pro letošní rok.

Autor: Iveta Koubková
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic