Zlepšujeme svět s dobrovolníky…

Pardubice – Dobrovolnické centrum Koalice nevládek Pardubicka (DC KONEP) má za sebou už téměř tři roky fungování. Vzniklo v roce 2015 a od té doby se úspěšně daří propojovat spoustu aktivních dobrovolníků s neziskovými organizacemi a jejich klienty, kteří potřebují pomoc.

Jen v loňském roce jsme spolupracovali s 28 přijímajícími organizacemi a vyslali do nich přes sto dobrovolníků. V našem akreditovaném programu dobrovolníci působí ve prospěch osob se zdravotním postižením, sociálně slabých, dětí, mládeže a rodin. Podílí se například na terapeutických aktivitách, vzdělávacích a rozvojových kurzech v pardubickém CEDRu nebo v České abilympijské asociaci. Realizují volnočasové aktivity pro děti s hendikepem v rámci Rodinného integračního centra a v Základní škole a Praktické škole Svítání. Asistují při hiporehabilitacích a letních příměstských táborech na farmě Apolenka. Vedou dovednostní kurzy pro klienty nízkoprahového denního centra SKP-CENTRUM (osoby bez přístřeší). Jsou zapojeni v programu doučování dětí ze sociálně znevýhodněných rodin ve spolupráci s OSPOD Magistrátu města Pardubic a podobné činnosti se věnují rovněž v organizaci DaR. Do oblasti působnosti programu patří i ochrana a zlepšování životního prostředí. Ve výčtu organizací, kde se dobrovolníci zapojují, jsou tak dvě s ekologickým zaměřením – Ekocentrum Paleta a Zelený dům Chrudim. DC KONEP své služby cílí i za hranice okresu Pardubice. Kromě ústeckoorlické pobočky CEDRu vloni navázalo spolupráci s žambereckou Cestou pro rodinu, kde s dobrovolníky zpestřují příležitostí k trávení volného času místních dětí. Nad rámec těchto pravidelných a dlouhodobých aktivit pomáhají v průběhu roku dobrovolníci s realizací celé řady akcí pro veřejnost, a to jak KONEPu, tak všem uvedeným organizacím.

KONEP Zelený dům
« z 4 »

V neposlední řadě je třeba zmínit projekt mezigeneračního propojování, ke kterému bylo DC KONEP přizváno statutárním městem Pardubice. V rámci něho dnes dochází dobrovolníci z řad seniorů do 13 pardubických mateřských a základních škol. Zde si s dětmi hrají, tvoří, zpívají, povídají, předčítají jim pohádky nebo třeba pomáhají při oblékání a jídle. Doprovází je na vycházkách, výletech, sportovních či kulturních akcích apod. Uplatnit se mohou i při zájmových aktivitách žáků základních škol a předat jim svoje znalosti a dovednosti například v doučování či vedení kroužků nebo při činnostech v družině. To vše znamená velký přínos pro obě strany – senioři neztrácejí kontakt s vnějším prostředím, seberealizují se, zůstávají aktivní a nemají pocit osamění. Děti se zase učí mezigenerační solidaritě a toleranci, čerpají od seniorů jejich životní zkušenosti a navíc řadě z nich dobrovolníci mohou částečně i „nahrazovat“ prarodiče. Ti praví totiž třeba ještě pracují nebo žijí jinde, a dětem jejich společnost chybí. Projekt sklízí úspěchy na obou stranách, děti se na „babičky“ vždy těší a nadšeně je vítají, těm zase na oplátku pobyt mezi nejmenšími přináší veliké potěšení a cítí se potřebné.

Ptáte se, jak s dobrovolnictvím začít? Zapojit se může každý, komu je více než 15 let. Jste student, absolvent či nezaměstnaný a potřebujete získat praxi nebo si otevřít cestu pro stáž v zahraničí? Maminka na rodičovské dovolené hledající nové pracovní příležitosti a uplatnění? Aktivní pracující nebo senior, který chce využít svůj volný čas? Neváhejte se na nás obrátit a využít služby našeho dobrovolnického centra. Pomáháme dobrovolníky hledat, podílíme se na jejich proškolování, péči a koordinaci aktivit. Další informace získáte na www.konep.cz, facebooku nebo přímo na tel.: 775 551 412 a e-mailu: krivkova@konep.cz.

Autor: Lucie Křivková, koordinátorka Dobrovolnického centra KONEP
Foto a zdroj: Dobrovolnické centrum KONEP

 •  
 •  
 • V sociálních službách mají za sebou perný rok, Duhové křídlo je velkým poděkováním…
 • Svitavy – Duhové křídlo, tedy ocenění organizací a jednotlivců pracujících v sociálních službách a ve prospěch osob se zdravotním postižením, se

  •  
  •  
 • Objekt MŠ Doubek boduje na celorepublikové i krajské úrovni…
 • Pardubice – Úterní slavnostní večer v prostorách pardubického zámku odkryl stavby, které jsou v rámci Pardubického kraje hodnoceny jako ty nejlepší. Mezi

  •  
  •  
 • Východočeská vodárenská soustava je na sucho připravena. Další modernizace vodovodů je však nezbytná…
 • KRAJ – Ve Slatiňanech byla slavnostně ukončena modernizace téměř 11 kilometrů dlouhého úseku vodovodu z Podlažic do Slatiňan za částku

  •  
  •  
 • Polské dálnice mohou končit v polích. Česko musí zrychlit tempo…
 • Pardubice – Zástupci Pardubického kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým jednali s vedením Generálního ředitelství silnic a dálnic v

  •  
  •  
 • Majitelé historických objektů mohou opět žádat o dotace na opravy…
 • Pardubice – Město Pardubice v roce 2022 opět podpoří prostřednictvím Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón opravy

  •  
  •