Zemědělci v kraji nevědí, co očekávat od vládního konsolidačního balíčku

KRAJ – V sídle zemědělské společnosti AGRO Liboměřice se za účasti hejtmana Martina Netolického a radního pro venkov, zemědělství a životní prostředí Miroslava Krčila uskutečnilo setkání regionálních zemědělců s prezidentem Agrární komory ČR Janem Doležalem. Ten společně s radním v rámci své cesty po regionu navštívil také zemědělské podniky v Živanicích, Rosicích a Liboměřicích. Řeč byla především o aktuálních problémech českého zemědělství v souvislosti s novým nastavením Společné zemědělské politiky, dotacích státu a konkurenceschopnosti české rostlinné a živočišné produkce.

„V návaznosti na představený konsolidační balíček mne zajímalo, zda má Agrární komora České republiky informace o tom, jakých dotací se v oblasti zemědělství dotkne avizovaná úspora 10,2 miliardy korun. Bohužel ani samotní zemědělci nemají potřebné informace a na dotazy jim neodpověděl ani ministr zemědělství, ani jeho náměstci. Bohužel vedle změn v nastavení dotací v rámci Společné zemědělské politiky může být omezení státních dotací další házení klacků pod nohy našim zemědělcům, kteří se rozhodně z mého pohledu nedají považovat za agrobarony tak, jak vláda dlouhodobě své kroky obhajuje. Dotčenými totiž jsou i střední podniky – družstva, na kterých ve většině krajů stojí dominantní část produkce," uvedl hejtman Martin Netolický.

Obdobně situaci vnímá také radní pro oblast venkova, zemědělství a životního prostředí Miroslav Krčil. „Bohužel z dosavadního vývoje je podle mne patrné, že podpora zemědělců není v poslední době zcela v módě. V našem kraji si ale uvědomujeme, jak je důležité místní podniky a regionální producenty podporovat. A bez ohledu na kroky vlády v tom budeme v našich možnostech pokračovat. Z toho důvodu se snažíme například motivovat provozovatele obecních prodejen k nabídce regionálních potravin a snažíme se je promovat. Není důvod k tomu, aby třeba brambory nebo cibule, ale i další komodity, cestovaly přes půl světa, když si je můžeme a umíme vypěstovat u nás," sdělil krajský radní Miroslav Krčil.

V rámci diskuse se zemědělci byla také řeč o neúměrné administrativní zátěži z hlediska podávání žádostí o dotace. Kraj v této souvislosti zvažuje, že by skrze Agrární komoru ČR mohl zemědělcům pomoci. „Uvědomujeme si, že především malé a středně velké podniky nemají aparát, který by mohl zajistit poradenství při získávání dotačních prostředků, a to jak národních, tak evropských. Budeme proto chtít otevřít debatu na téma možné krajské pomoci, a to například prostřednictvím kapacit krajského úřadu nebo finanční podporou pro angažování odborníka ve struktuře Agrární komory," nastínil možnou spolupráci hejtman Martin Netolický.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj