Zdravotnické zařízení Multiscan slaví 20 let od svého vzniku

Pardubice – Onkologické a radiologické centrum Multiscan, která patří s Nemocnicí Hořovice, Rehabilitační nemocnicí Baroun a Diagnostickým centrem Nemocnice Hořovice v Praze do zdravotnického holdingu AKESO, oslavilo 1. července 2022 dvacetileté výročí od svého založení. Pro majitele holdingu Ing. Sotiriose Zavalianise byl Multiscan prvním významným zařízením, kterým odstartoval své působení na poli zdravotnictví. Onkologické a radiologické centrum dlouhodobě zajišťuje péči v oblasti klinické onkologie, radioterapie a radiodiagnostiky, a to nejen pacientům z Pardubického kraje. 

Zdravotnické zařízení Multiscan začalo působit v Pardubické nemocnici v roce 2002, kdy se zpočátku postupně investovalo hlavně do přístrojového vybavení a na rozvoj diagnostické části. Od začátku roku 2003 převzalo v souvislosti se zakoupením a provozováním lineárního urychlovače ambulantní péči o nemocné Pardubického kraje v odbornosti radioterapie. V souladu s koncepcí onkologické péče v kraji byla v roce 2005 zajištěna činnost ambulance klinické onkologie ve Svitavách a o rok později v Ústí nad Orlicí a v Chrudimi. Z iniciativy a s financováním společnosti Multiscan byla v Pardubické nemocnici vybudována i moderní lůžková část a v polovině roku 2009, ve snaze stále zvyšovat kvalitu poskytované péče, zahájilo provoz Oddělení centrální přípravy cytostatik dceřiné společnosti Multiscan Pharma s.r.o.

Společně s Pardubickou nemocnicí, která zajišťuje lůžkovou část onkologie, tvoří Multiscan Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje. Tento statut vysoce specializované onkologické péče pro dospělé je udělován Ministerstvem zdravotnictví ČR a Multiscan se jím pyšní již 17 let. Od doby svého vzniku se do rozvoje a fungování centra Multiscan investovaly stovky miliónů korun. Nyní jsou například k dispozici dva nejmodernější lineární urychlovače pro radioterapii, dvě magnetické rezonance a další moderní přístrojové vybavení. Zároveň se pro zvýšení komfortu pacientů a zaměstnanců na konci roku 2019 postavila zcela nová budova klinické onkologie v areálu Pardubické nemocnice. 

„Díky vybudování ambulantního zařízení Multiscan, které převzalo péči o onkologické pacienty v Pardubickém kraji, efektivnímu hospodaření a rychle rostoucím ziskům z tohoto centra jsem se mohl zaměřit na další projekty a vynaložit tak výdaje na obnovu a rekonstrukci nemocnic v Hořovicích a v Berouně. Multiscanu vděčím za svůj rozjezd kariéry v oblasti zdravotnictví, které se snažíme posouvat stále na vyšší úroveň," hodnotí své začátky majitel holdingu AKESO Ing. Sotirios Zavalianis. 

Poskytované zdravotní služby AKESO holdingu jsou nejen v rámci Onkologického a radiologického centra Multiscan na vysoké úrovni. Kromě dobře fungujícího projektu přepravy pacientů z detašovaných pracovišť na radioterapii do Pardubic vlastními vozy se nyní například pracuje na rekonstrukci prostor v ambulanci klinické onkologie a stacionáři v Ústí nad Orlicí. Napříč zdravotnickými zařízeními holdingu je však probíhajících projektů mnohem více.
„Vyvíjíme například digitální pacientskou aplikaci, stavíme datová centra, úspěšně pokračujeme ve výstavbě Centra duševní rehabilitace v Berouně. Pacienti z Hořovic a z dalekého okolí se dočkají rozšíření nemocnice, chceme se zaměřit na vybudování další kliniky v Praze a tím rozhodně nekončíme," dodává majitel holdingu Ing. Sotirios Zavalianis.

Autor: Naďa Hloušová
Zdroj a foto: Multiscan s.r.o.