Zápisy budoucích prvňáčků do ZŠ 2024/2025 brzy vypuknou

Pardubice – Statutární město Pardubice zve všechny rodiče a budoucí prvňáčky k účasti na letošních zápisech do všech svých základních škol, které startují 17. a 18. dubna 2024 vždy od 13. do 18. hodin. Zápisy platí pro děti narozené od 1.9. 2017 do 31.8. 2018 a s odkladem školní docházky z roku 2023/2024. 

„V rámci 18 pardubických základních škol máme připraveno celkem 1 160 volných míst. Z devátých tříd odejde letos přibližně 1 100 žáků. Prosím rodiče, aby své děti hlásili primárně do příslušného školského spádového obvodu, aby měli jistotu, že se jejich dítě do základní školy dostane. Zdůrazňuji, že ředitelé budou vedle trvalého pobytu letos věnovat velkou pozornost doložení skutečného bydliště ve spádovém obvodu školy. Naše školy stále čelí problému účelovému přehlašování pobytů z jiných obcí tzv. „spádové turistice", a proto se snažíme zabránit situaci, aby děti s fiktivním bydlištěm v Pardubicích obsazovaly místa na úkor těch, které v Pardubicích skutečně žijí," uvedl k letošním zápisům do prvních tříd 1. náměstek primátora zodpovědný za oblast školství, ekonomiku a rozpočet Jakub Rychtecký s tím, že město také podepsalo dohodu o společném spádovém obvodu se čtrnácti obcemi v okolí Pardubic. Tyto obce se podílejí na nákladech příslušných spádových škol. V registru je evidováno přibližně 1 100 budoucích prvňáčků.

Každý budoucí prvňáček, který splňuje podmínky pro přijetí na základní školu a zúčastní se zápisu v uvedený termín, by tak měl mít své místo zajištěné. Rodiče mohou již tradičně připravit žádost o přijetí nebo o odklad pomocí aplikace dostupné na zapisyzs.pardubice.eu. „Aplikace je již k dispozici a poskytuje rodičům veškeré potřebné informace. Po vyplnění žádosti je možné ji vytisknout a přinést k zápisu do vybrané školy. Toto platí i pro děti, které měly odloženou školní docházku. I ony se musí k zápisu znovu dostavit. Zákonní zástupci by měli dorazit se svým průkazem totožnosti a s rodným listem dítěte," uvedla k zápisům Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu. 

Oproti loňským zápisům nastala změna v procesu zápisu ukrajinských dětí s dočasnou ochranou. Ministerstvo rozhodlo, že zápisy českých a ukrajinských dětí budou probíhat letos současně, což je odlišné od loňského roku, kdy nejprve probíhaly zápisy českých dětí a až ve druhém kole přicházely na řadu ukrajinské děti. Tento rok se radnice a ředitelé škol ocitli v nové situaci, kdy rozhodnutí o zápisech ukrajinských dětí proběhlo zcela mimo jejich kompetence. Rozhodnutí ministerstva bylo učiněno bez předchozí konzultace se samosprávou nebo bez předložení možných řešení, jak s touto situací nakládat. „Aktivně se ve spolupráci s řediteli našich základních škol snažíme dělat maximum, aby zápisy proběhly hladce stejně jako v loňském roce. Nevyjímaje rozšiřování kapacit základních a mateřských škol, kdy jsme v Pardubicích za poslední roky investovali stovky milionů korun a postavili nových 400 míst. Vedle již probíhajících projekčních prací na výstavbu nové školy v areálu Masarykových kasáren s kapacitou 540 míst, plánujeme rozšíření kapacity ZŠ v Pardubičkách o 45 míst. Máme již připravený návrh stavby a letos se chystáme zahájit zpracování projektové dokumentace," informoval náměstek Rychtecký. 

 Zápis pro ukrajinské děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, se bude nově konat rovněž ve dnech 17. a 18. dubna 2024 od 13. do 18. hodin v budovách základních škol. Vytvoření žádosti a podrobné informace k zápisu naleznou rodiče na: zapisyzs.pardubice.eu. Zákonní zástupci s sebou k zápisu přinesou jak svůj průkaz totožnosti, tak i průkaz totožnosti svého dítěte. Veškeré informace a podmínky zápisu rodiče naleznou tradičně na stránkách jednotlivých škol a na webu.

Autor:
Zdroj a foto:

  
  
x