Žákovské projekty zaměřené na úspory energií a snižování emisí jsou potřebné víc než kdy dřív…

Pardubice – V posledním únorovém týdnu se v Sále Jana Kašpara na Krajském úřadě Pardubického kraje uskutečnila krajská soutěžní přehlídka ENERSOL 2022. Na ní žáci prezentují své projekty zaměřené na aktuální témata, jako jsou obnovitelné zdroje energií, hospodaření s vodou, nakládání s odpady nebo snižování emisí skleníkových plynů. Přehlídku zhlédl i krajský radní pro oblast školství Josef Kozel.

„V současné situaci, kdy ceny energií strmě rostou, ale také voláme po pomoci přírodě, je nutné se všemi těmito tématy intenzivně zabývat. Za mě má projekt ENERSOL opravdu velký význam a smysl, a budu rád, když se podaří do něj v příštích ročnících zapojit více škol. Beru to jako výzvu a doufám, že ke spolupráci přesvědčím i další školy, ale třeba i firmy nebo jiné subjekty," sdělil radní Josef Kozel.

Účastníci přehlídky v Pardubicích si prohlédli prezentace v kategoriích Enersol a praxe a Enersol a inovace. Odborná porota pak vybrala nejlepší práce, které postoupí na celostátní konferenci v Třebíči. Těmi jsou projekty Vodíkový pohon, Hospodaření s dešťovou vodou, Bioplynová stanice Rapotín a HEMPCRETE – zdravé domy v kategorii Enersol a praxe. V kategorii inovací porotu zaujaly projekty Světlo kolem nás a Budoucnost energetiky.

„Poděkování patří všem soutěžícím, kteří věnovali nemálo času a úsilí ke zpracování zajímavých projektů. Poděkování patří pedagogům, kteří poskytli žákům pomoc v roli koordinátorů a vedoucích žákovských prací. A poděkování patří také sponzorům a podporovatelům projektu Enersol, kteří věnovali soutěžícím ceny. Byly to dárkové poukázky na nákup elektroniky od Pražské plynárenské Distribuce a od 1. SPZ, dárkové předměty od společnosti Wavin Czechia a sportovní trička a bundy od společnosti Triker," uvedl Martin Valenta, ředitel SOU plynárenského v Pardubicích, které je zároveň pořadatelem soutěžní přehlídky v Pardubickém kraji.

Zdroj a foto: Pardubický kraj