Za svou bakalářskou práci získala studentka cenu Nemocnice Pardubického kraje…

Pardubice – Již potřetí udělila Nemocnice Pardubického kraje (NPK) ocenění za vynikající úroveň diplomové, respektive bakalářské práce. Cenu uděluje NPK na základě spolupráce s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a za rok 2020 se jí může pyšnit absolventka oboru Porodní asistentka Martina Štupáková.

Z návrhů předložených fakultou komise složená z generálního ředitele společnosti, ředitele pro zdravotní služby a manažerky ošetřovatelské péče vybrala tentokrát bakalářskou práci s názvem Spolupráce matky v intermediární péči o nedonošeného novorozence. Na oceněné práci autorka podle svých slov pracovala zhruba rok, půl roku se pak psaní věnovala intenzivně. „V rámci výzkumu jsem se zajímala o to, jak matky nedonošených novorozenců vnímaly s odstupem času hospitalizaci na dětském oddělení Pardubické nemocnice a zda během ní byly dostatečně zapojeny do péče o dítě," popsala téma své práce Martina Štupáková. „Průzkum ukázal, že valná většina matek se skutečně cítila poučená v péči o jejich děti a po propuštění byly sebejisté v tom, jak se o miminko starat," vysvětlila autorka práce.

Ve studiu pokračuje

Martina Štupáková za svou bakalářskou práci získala od Nemocnice Pardubického kraje ocenění ve formě finanční odměny ve výši osm tisíc korun. „Byla jsem překvapená, a především vděčná za to, že moje práce je považována za kvalitní a hodnotnou," řekla autorka nejlepší závěrečné práce roku 2020. Ta bakalářským studiem nekončí a dál pokračuje v magisterském studijním programu v oboru perioperační péče v gynekologii a porodnictví.

Rok 2020 nebyl jednoduchý pro nikoho, i studenti, a zvlášť studenti zdravotních oborů, se museli vypořádávat s novými výzvami. I proto si kvalitně zpracovaná práce ocenění určitě zaslouží," podotkl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

Třetí oceněná

Martina Štupáková se stala třetí studentkou oceněnou Nemocnicí Pardubického kraje za nejlepší závěrečnou práci. V roce 2019 tuto cenu získala Andrea Benešová za diplomovou práci s názvem Hodnocení normotermie u operačních výkonů na ORL pracovišti. První oceněnou byla v roce 2018 Kristýna Juříčková za práci Využití nástrojů pro hodnocení bolesti u pacientek s roztroušenou sklerózou mozkomíšní.

Zdroj a foto: Nemocnice Pardubického kraje, a. s.