Za mimořádný nález mincovního pokladu dostane nálezce od kraje dar

Svitavsko – Pardubický kraj spolu s Regionálním muzeem v Litomyšli v loňském roce prezentoval nález více než sedmi tisíc stříbrných a zlatých mincí převážně ze 17. století, ale i staršího data.  Součástí nálezu z Vysoké u Jevíčka byl i takzvaný prsten lásky. Jedná se o největší známý a dochovaný poklad mincí z tohoto období na historickém území Moravy. Tento týden schválila Rada Pardubického kraje návrh na poskytnutí daru nálezci ve výši 560 tisíc korun. Konečné rozhodnutí padne na jednání krajských zastupitelů 20. června.

„Vzhledem k tomu, že zákonné nálezné se vypočítává maximálně jako hodnota drahých kovů, což může být pro nálezce demotivační, rozhodli jsme se v tomto mimořádném případu nálezce ocenit darem Pardubického kraje, který zohlední kulturně historickou hodnotu nálezu. Na Pardubickém kraji počítáme s tím, že takto vzácné nálezy, pokud se vyskytnou i v dalších letech, odměníme podobným způsobem," uvedl náměstek hejtmana pro kulturu Roman Línek.

Poklad byl objeven náhodně 8. července 2020. Nálezce na louce za obcí Vysoká u Jevíčka našel v  zemině rozryté divokou zvěří 227 mincí. Vše ještě téhož dne ohlásil archeologickému oddělení Regionálního muzea v Litomyšli, které hned zahájilo záchranný výzkum. Do toho se zapojili i spolupracovníci muzea s detektory, kteří provedli průzkum plochy a identifikovali dvě místa s největší koncentrací mincí. Na nich byly provedeny archeologické sondy a podařilo se získat zbytky dvou nádob s velkým množstvím mincí. Následoval důkladný průzkum celé plochy, na níž byly mince v minulosti roztahány orbou. Nakonec se povedlo shromáždit 7099 mincí.

25 koní nebo 70 krav

Nejstarší mincí byl polský půlgroš Vladislava II. Jagella z let 1431–1434. Drtivá většina mincí pochází z konce 16. století až z 60. let 17. století. Nejmladší mince jsou z roku 1671. Nález obsahoval obchodní i běžné oběhové mince. Obchodní mince (dukáty a tolary) měly velkou kupní sílu, obyčejný člověk s nimi přišel do styku málokdy. Pocházejí většinou z ciziny – severní Itálie, Nizozemí, Německa aj. Zlatých dukátů bylo 12, stříbrných tolarových mincí 36, půltolarových 12. Většinu pokladu tvoří drobné mince používané k běžnému platebnímu styku. Pocházejí především z českých a rakouských zemí. Nejčastějším nominálem je tříkrejcar (groš) dochovaný v počtu 4474 kusů. Následují krejcary a jejich násobky. Celkově by se v 17. století dalo za tento poklad koupit buď přibližně 25 tažných koní, nebo 70 krav, 280 ovcí, či 1500 hus.

O pokladu vyjde kniha

Poklad se stal součástí sbírek Regionálního muzea v Litomyšli. V současné době je ještě zpracováván v Moravském zemském muzeu v Brně a brzy o něm vyjde kniha. V dalších letech se s ním seznámí i návštěvníci v kraji.

Autor: PhDr. Zuzana Nováková
Zdroj a foto: Pardubický kraj