Výstavba dálnice ničí silnice v Rokytně, na stole je i dočasné snížení rychlosti

Pardubicko – Kvůli dopravní situaci v Rokytně se sešel náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš se starostkou Petrou Vrbatovou. Společně probírali nejenom probíhající stavbu obchvatu obce a nutnou rekonstrukci silnice II/298, ale i chování řidičů, kteří ohrožují chodce.

V Rokytně momentálně realizujeme dvě významné investice, které je nutné dělat současně. První je výstavba obchvatu obce, tedy přeložka silnice II/298, která bude sloužit jako spojka s dálnicí D35 a komunikací I/35. Práce tam začaly v září 2022 a projekt za odhadovaných 207 milionů korun bez daně bychom měli dle smlouvy dokončit v létě 2024. Jedná se o čtyři kilometry silnice, na kterých se staví dva mosty a tři křižovatky. Je to velice důležitý projekt, obci to přinese odklon tranzitu mimo zástavbu, čímž se výrazně zklidní doprava. Pro řidiče to zase bude znamenat snazší a rychlejší napojení na D35 díky mimoúrovňové křižovatce," představuje stavbu obchvatu Rokytna náměstek Kortyš a přibližuje i druhý souběžný projekt, který momentálně komplikuje průjezdnost obcí: „Zároveň silničáři dělají na nutné rekonstrukci úseku silnice II/298 od napojení na obchvat po křižovatku na Chvojenec, který musí být logicky hotový zároveň se stavbou obchvatu. Zde se začalo letos v březnu a rekonstrukce by měla být hotová do konce listopadu letošního roku. Kromě výměny vrstev vozovky a obrub počítáme s vybudováním nové dešťové kanalizace. Práce budou stát 33 milionů korun bez daně. Na výstavbu obchvatu i rekonstrukci silnice máme zajištěné financování od Státního fondu dopravní infrastrukturyObec souběžně staví chodníky a spolupodílí se 30 procenty z rozpočtu na stavbu nové dešťové kanalizace."

Ve hře je dočasné snížení rychlosti, poničené silnice opraví kraj za přispění státu

Kvůli stavbě došlo k řadě uzavírek, které ovlivňují život obyvatel Rokytna. Navíc se přidávají problémy s řidiči odjinud. „Po místních a účelových komunikacích jezdí nejenom lidé, kteří u nás bydlí, ale i jiní. Někteří mají vystavené povolení od obce, další si jezdí, kudy se jim zachce. Komunikace v okolí jsou poškozené stavební technikou, proto jsem iniciovala jednání s náměstkem Kortyšem, abychom si řekli, co je možné se současným stavem dělat a zda nás Pardubický kraj podpoří. Chápeme, že stavba obchvatu i rekonstrukce přinesou dočasné komplikace, ale situace v některých úsecích začíná být nebezpečná a obec nemůže hradit opravy ze svého rozpočtu," uvedla starostka Rokytna Petra Vrbatová.

Možných řešení nastalé situace je hned několik. Kromě opravy poničených úseků, a to i za přispění státu, obec mimo jiné navrhuje dočasné snížení rychlosti kvůli obavám obyvatel o bezpečnost. Pardubický kraj přislíbil pomoc s realizací těchto opatření. „Chtěl bych nejprve poděkovat občanům Rokytna za jejich konstruktivní přístup, již několik let jsou při přípravách velice vstřícní a všichni, a oni nejvíc, se těšíme, až stavba konečně skončí. Silnici III/29819 na trase Dolní Ředice – Drahoš – Chvojenec je takzvanou návozovou trasou, tedy komunikací, kterou poškozuje technika kvůli výstavbě dálnice D35. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) počítá se zahájením opravy ještě letos, stát by měla zhruba 72 milionů korun bez daně, které poskytne ŘSD, dalších 20 milionů uhradí Pardubický kraj. Stejně tak se s ŘSD snažíme vykomunikovat fakt, že řidiči si zkracují cestu i mimo oficiální objízdné trasy. Podle našeho názoru by se stát měl podílet také na opravách místních a účelových komunikací v Rokytně, kde kvůli výstavbě dálnice dochází k jejich poškozování. V tomto případě navrhnu kolegům z Rady Pardubického kraje, že bychom měli jako samospráva rovněž přispět. Takže připomínky občanů bereme vážně a snažíme se udělat, co je v našich silách. Co se úpravy rychlosti týče, to je věcí policie, pokud obec požádá o snížení rychlosti v některých úsecích, samozřejmě tuto žádost podpoříme a paní starostce Vrbatové děkuji za iniciativu," sdělil k návrhu možných opatření náměstek Kortyš.

Obec Rokytno podle posledních informací hodlá na základě schůzky podat žádost o snížení rychlosti na komunikacích, které nyní slouží jako objízdná trasa.

Autor: Michele Vojáček
Zdroj a foto: Pardubický kraj