Výstava plánů k budoucímu využití Zámku Pardubice je k vidění v reálce…

Perštejnská rezidence, tak se jmenuje výstava plánů z Generelu dlouhodobé prezentace Zámku Pardubice. Až do konce roku bude k vidění v bývalé reálce na Komenského náměstí 120, a to každý všední den od 8 do 18 hodin.

Generel vypracovali na zadání 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka tři významní čeští architekti, Petr Všetečka, Josef Pleskot a Ladislav Lábus. Přináší nový pohled na využití prostor v areálu zámku. Odvíjí se od něj i nyní zahajovaný evropský projekt za více jak 100 milionů korun, který podtrhne perštejnské období na zámku.

Postupně vznikne na zámku nový prohlídkový okruh, který povede sály a místnostmi v současné době využívanými pro stálé expozice, výstavy, depozitáře nebo dílny Východočeského muzea. Některé provozy a depozitáře se přesunou do Ohrazenic, historická expozice se stane součástí okruhu a další, poměrně rozsáhlé výstavní prostory vzniknou v hospodářských budovách na nádvoří, včetně velmi komfortního návštěvnického a vzdělávacího centra.

Na plánech je vidět i umístění nových společenských prostor ve 3. nadzemním podlaží zámku nad hlavní bránou, kde je nyní expozice skla. Tento sál byl ve své době druhým největším v království hned po Vladislavském sálu na Pražském hradě. Zázemí sálu budou doplňovat prostory o poschodí níže. To umožní lépe chránit nástěnné malby v rytířských sálech, kde se nyní většina společenských akcí koná.

Zdroj a foto: Pardubický kraj