Výstava Dopravní uzel Pardubice je k vidění na vlakovém nádraží v Pardubicích…

Pardubice – Všechny čtyři módy dopravy propojuje Dopravní uzel Pardubice. Výstava tohoto projektu je umístěna v prostorách vlakového nádraží v Pardubicích, kde byla instalována poté co ji mohli shlédnout návštěvníci letištního terminálu Jana Kašpara na letišti Pardubice. Celkem je umístěno v nádražní budově dvanáct panelů na kterých mohou návštěvníci vidět vizualizaci, která více přibližují jak by měl vypadat Dopravní uzel Pardubice. Pokud chcete vědět jak bude v Pardubicích vypadat doprava, tak určitě navštivte výstavu umístěnou na nádraží v Pardubicích. Velké poděkování patří Správě železničních dopravních cest.

„Pardubické hlavní nádraží je více než symbolické místo pro umístění výstavy. Nedílnou součástí dopravního uzlu je v současnosti připravovaná modernizace samotného železničního uzlu. SŽDC si jako správce a zároveň investor uvědomuje, o jaký klíčový záměr se jedná, a to nejen v rámci regionu," uvádí generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Multimodální centrum v Pardubicích se stane křižovatkou silniční, železniční, vodní a letecké dopravní sítě a bude jediné svého typu v celé České republice. Cílem projektu je zefektivnit a zlevnit nákladní dopravu, dobudovat dopravní infrastrukturu a napojit tak Českou republiku prostřednictvím železničního uzlu a veřejného přístavu v Pardubicích na Evropskou dopravní síť TNT. Projekt Dopravního uzlu Pardubice veřejnosti přibližuje výstava, která byla instalována v novém terminálu pardubického letiště a odkud se přestěhovala do nádražní budovy v Pardubicích. Expozice je určena široké veřejnosti, která má jedinečnou příležitost seznámit se zblízka s jednotlivými plánovanými projekty na železnici, silnici, vodě i ve vzduchu.

Slavnostního otevření se na pardubickém letišti zúčastnil kromě 1. místopředsedkyně Senátu Miluše Horské i ministr dopravy Dan Ťok, a to v rámci výjezdního zasedání Vlády ČR v Pardubickém kraji. „Multimodální uzly chceme podporovat. Propojení železnice, vody, silnice a v tomto případě i vzduchu může být zajímavé. Jsem přesvědčený, že to má svůj smysl a že to bude fungovat," řekl při návštěvě letištního terminálu a otevření výstavy Dan Ťok. „Přiznám se, že u regionálních letišť jsem mírným skeptikem. Tato letiště to totiž nemají v České republice jednoduché. Nicméně v tomto kraji, kde poprvé letěl Jan Kašpar, létání tradici má. Pardubice jsou pro mě neodmyslitelně důležitým železničním uzlem a splavnění Labe až do Pardubic je naší prioritou a doufám, že se to brzo povede," shrnul svůj pohled na Dopravní uzel Pardubice ministr dopravy.

Během výstavy, která byla v letištním terminálu Jana Kašpara umístěna od 18. června do 30. září prošlo téměř 70.000 cestujících. Jsem velice ráda, že se podařilo letiště zahrnout do strategie dopravní infrastruktury Pardubicka, kam rozhodně patří. Výstava ukázala cestujícím, které jsme na letišti odbavili, že budoucnost patří všem jejím druhům. Doprava je jedním z nejrychleji se rozvíjejících oborů a kombinace silnice, železnice, vody a vzduchu zvyšuje komfort všech uživatelů. DUP je vizí budoucnosti," k výstavě doplnila ředitelka letiště Pardubice Hana Šmejkalová.

Náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu Michal Kortyš vidí v letecké dopravě budoucnost. „Moje vize je jasná. Kromě cestujících za dovolenou oslovit i průmysl, zaměřit se na cargo dopravu. Pokud se nám to podaří a dokážeme u nás ve středu republiky vybudovat překladiště zboží z vody na koleje a z kolejí do vzduchu, bude to skvělé."

Nedílnou součástí multimodálního centra je ale i silniční infrastruktura. Projekt počítá nejen s výstavbou obchvatů krajské metropole, ale i dalších měst a s přeložkami a budováním nových silnic. Modernizovány mají být i silnice II. a III. třídy ve vlastnictví Pardubického kraje a vzniknou i nové cyklostezky. Samotné multimodální centrum a veřejný přístav na stávající silniční síť napojí nová silnice III. třídy. Umožní také napojení průmyslové zóny Semtín. Projekt počítá se zkapacitněním místních komunikací a s vybudováním záchytných parkovišť.

Nositelem projektu Dopravního uzlu Pardubice je krajská příspěvková organizace Správa a údržba silnic Pardubického kraje, která se jej ujala podobně jako dalších klíčových rozvojových témat v regionu. Jedná se například o výstavbu přivaděčů k dálnici D35, které se podařilo začlenit do vládního memoranda. „Pardubice a Pardubický kraj ukazují, že kde je vůle, je i cesta. Pokud se totiž podívám na zdejší organizace a úspěšnost čerpání programu Ministerstva dopravy ČR, patří ve srovnání s ostatními kraji mezi nejúspěšnější – a to jak v silniční, tak i v letecké dopravě," řekl k tomuto tématu 1. náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček.

Zdroj a foto: DAK production s.r.o.