Vyhněte se nedovolenému ozbrojování

KRAJ – Vlastnit zbrojní průkaz může osoba, která má místo pobytu na území České republiky, dosáhla předepsaného věku k držení konkrétní skupiny zbrojního průkazu, je způsobilá k právním úkonům, je zdravotně i odborně způsobilá a rovněž bezúhonná a spolehlivá. Zbraně a střelivo podléhající registraci mohou vlastnit osoby se zbrojním průkazem. 

Doba platnosti zbrojního průkazu je stanovena na 10 let.

Fyzické osoby si zbraň pořizují k loveckým, sportovním nebo sběratelským účelům anebo k ochraně života, zdraví a majetku. Po složení zkoušek odborné způsobilosti by fyzická osoba měla vědět jak se zbraní bezpečně zacházet a manipulovat, aby neohrozila sebe i okolí. Jsou i takové případy, kdy se ke zbrani dostane někdo, kdo nemá zbrojní průkaz a neví jak s ní manipulovat, a to může být pro něho i jeho okolí velmi nebezpečné. Je třeba mít na paměti, aby majitel registrované zbraně ji měl zabezpečenou proti ztrátě, zneužití či odcizení a půjčoval ji pouze zákonným způsobem. Níže přinášíme několik rad, jak se zachovat v různých situacích, ve kterých hraje hlavní roli „ZBRAŇ".     

Nález

Každý, kdo nalezne zbraň, střelivo, munici anebo výbušninu, je povinen bezodkladně nález oznámit policistovi nebo nejbližšímu policejnímu útvaru, popřípadě orgánu místní samosprávy, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru Policie ČR.

S nálezem nemanipulujte, zabezpečte místo nálezu a vyčkejte na příjezd policie.

Dědictví v případě úmrtí držitele zbraně

Pokud zbraň po zemřelém podléhá registraci, je osoba žijící ve společné domácnosti povinna tuto skutečnost oznámit kterémukoliv útvaru policie.

Pokud nevlastníte zbrojní průkaz, zbraň zemřelého nikam nenoste, ale bezodkladně kontaktujte policii, která si pro zbraň přijede a převezme ji do úschovy do doby rozhodnutí o dědictví.

Nákup

Držitel zbrojního průkazu, který se rozhodne zakoupit si zbraň, může nákup realizovat například u prodejce, který je držitelem platné zbrojní licence nebo u vlastníka zbraně za předpokladu, že vlastní platný zbrojní průkaz nebo zbrojní licenci.

Zakoupenou zbraň do 10 pracovních dní od jejího nabytí zaregistruje na příslušném oddělení policie, oddělení pro zbraně a bezpečnostní materiál, kde vám po zaregistrování bude vydán průkaz zbraně.

Výroba

Vyvíjet, vyrábět zbraně nebo střelivo může pouze ten, kdo je držitelem zbrojní licence skupiny oprávnění A.

V případě porušení výše uvedených případů se osoba může dopustit přečinu nedovolené ozbrojování s trestní sazbou odnětí svobody až na dva roky. Výjimkou jsou vlastněné zbraně kategorie C-I, které podléhají ohlášení. Ty jsou evidovány v centrálním registru zbraní a držitel nemusí vlastnit zbrojní průkaz. Rovněž u zbraní např. historických, paintballových, plynových, expanzních a znehodnocených, které nepodléhají žádné evidenci ani ohlašovací povinnosti, se vlastník nedopouští žádného protiprávního jednání.

Pokud si nejste jisti zákonnosti vašeho jednání, kontaktujte nás v době úředních hodin na jednotlivých pracovištích odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, které jsou na každém územním odboru našeho krajského ředitelství.

https://www.policie.cz/clanek/kontakty-kraj-odbor-sluzby-pro-zbrane-a-bezpecnostni-material.aspx

Zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování nastává v případě zbraňové amnestie, kdy držitel nelegálně držené zbraně nebo střeliva je může beztrestně odevzdat na Policii ČR. Amnestie zbraní a střeliva se vyhlašuje při změně zákona o zbraních, naposledy tomu bylo v první polovině roku 2021. (Ilustrační fotografie PČR)

Autor: por. Mgr. Lenka Vilímková
Zdroj a foto: Policie ČR