Východočeská galerie se představuje v Senátu…

Pardubice/Praha  – V předsálí Jednacího sálu Senátu mohou senátoři a senátorky, ale také veřejnost, zhlédnout výstavu z Východočeské galerie v Pardubicích. Na reportážních fotografiích Štěpána Bartoše představuje osobnosti, které v minulých letech vystavovaly svá díla v metropoli Pardubického kraje.

Výstava nabízí výběr z velkého cyklu snímků významných osobností výtvarného umění. Nejedná se o klasické portréty, ale o  záběry z prostředí ateliérů, instalací výstav, z vernisáží nebo z prohlídek expozic. Fotografie přibližují jednu z důležitých činností, kdy jsou pracovníci galerie v přímém kontaktu s výtvarnými umělci, prezentují jejich tvorbu nebo vybírají významná díla do sbírky instituce.

„S odstupem let vidíme, jak originální osobnosti jsou s Východočeskou galerií v Pardubicích spjaty, a že krajskou galerii musíme počítat mezi opravdu významné kulturní instituce," řekl 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje pro kulturu Roman Línek a pokračoval: „Mnozí z těchto umělců už bohužel nejsou mezi námi. Někteří u nás vystavovali, když ještě neměli takový věhlas jako dnes, a galerii se podařilo získat některá jejich díla za tehdy přijatelnou cenu."

Citlivý přístup Štěpána Bartoše dává možnost nahlédnout do vnitřního světa autorů. „Fotografie často vznikaly těsně před vernisáží, tedy před veřejnou konfrontací díla s publikem. Proto je výraz tváří umělců často napjatý, soustředěný, přemýšlivý a obrácený do jejich nitra. Jsou plně zaujati, protože se připravují na setkání s přáteli a návštěvníky výstavy, pozorují okolí a přemýšlí o svých dílech, které najednou v galerijním prostředí vypadají jinak než v ateliéru. Mají jiný prostor, světlo a souvislosti. Problémy obsahu a formy díla, kterými se v ateliéru intenzivně zabývali, jsou vyřešeny, svět ticha a klidu střídá rušný svět konfrontace i obavy z toho jak bude jejich dílo přijato," řekla na úvod výstavy ředitelka Východočeské galerie v Pardubicích Hana Řeháková.

Okolnosti vzniku jednotlivých fotografií popsal fotograf Štěpán Bartoš, což vyvolalo zájem přítomných po sepsání a publikování těchto příběhů spolu s fotografiemi.

Výstavu v Senátu zprostředkovala pro Východočeskou galerii v Pardubicích jeho 1. místopředsedkyně Miluše Horská, která nad ní převzala záštitu. Výstava bude k vidění do 18. září.

Zdroj a foto: Pardubický kraj