Vědec Univerzity Pardubice Michal Holčapek získal cenu Rudolfa Lukeše

Pardubice – Chemik Michal Holčapek z Univerzity Pardubice získal letošní Cenu Rudolfa Lukeše. Prestižní ocenění uděluje Česká společnost chemická ve spolupráci s Nadací Experientia a vědec ji obdrží za významný přínos v oboru hmotnostní spektrometrie. Právě ta je klíčovou metodou pro analýzu lipidů z krve, kterou Holčapkův tým využil pro včasnou detekci některých typů rakoviny.

Vítěze ceny vybrala nezávislá mezinárodní komise složená z excelentních světových chemiků. „Udělení Ceny Rudolfa Lukeše si velmi vážím. Ukazuje se, že výzkum v oblasti lipidomiky má širší přesah i do dalších oborů," říká čerstvý laureát prof. Michal Holčapek z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Lipidy jsou přítomny v každé buňce našeho těla. Mají spoustu důležitých funkcí: tvoří zásoby energie, jsou hlavními stavebními komponenty buněčných membrán a mají také signální funkci. Tento velký rozsah různých úloh lipidů se odráží v obrovské rozmanitosti jejich struktur. Předpokládá se, že v přírodě existuje více než sto tisíc různých molekul lipidů. To ovšem přináší potíže s jejich analytickou charakterizací.

Výzkumná skupina Michala Holčapka z Fakulty chemicko-technologické na Univerzitě Pardubice patří v lipidomické analýze mezi průkopníky. „Vypracovali jsme řadu inovativních metod pro kvantitativní analýzu lipidů, jejichž kombinací se dá dosáhnout komplexní charakterizace lipidomu. Naše metody jsme použili pro analýzu vzorků krve a tkání u pacientů s různými typy karcinomů. Největší soubor a také nejlepší výsledky máme zatím pro karcinom slinivky břišní," říká prof. Michal Holčapek a dodává: „Již dnes dokážeme připravit statistické modely, kterými lze rozlišit pacienty s rakovinou slinivky nebo jinými typy nádorových onemocnění od zdravých kontrol. V brzké době začne klinické ověření metodiky pro účely včasné detekce rakoviny slinivky s cílem zavést národní screening pro rizikové osoby." 

Cena Rudolfa Lukeše (za vynikající soubor původních prací z oboru organické chemie publikovaných v posledních 5 letech v prestižních mezinárodních časopisech) je pojmenovaná po zakladateli syntetické organické chemie a uděluje se od roku 2020 elitním vědcům z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie. Je spojena s nadačním příspěvkem 100 000 korun od Nadace Experientia. Chemik Michal Holčapek ji převezme v listopadu na konferenci Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii – Liblice 2023.

Více informací o Ceně Rudolfa Lukeše naleznete na webu Nadace Experientia.

Prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D., získal doktorát na Katedře analytické chemie Univerzity Pardubice. Absolvoval několik odborných stáží ve Francii, USA a Norsku. Dnes je vedoucím skupiny hmotnostní spektrometrie na Katedře analytické chemie, Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Je členem edičních rad časopisů Analytical and Bioanalytical Chemistry a Lipids a také viceprezidentem světové organizace International Lipidomics Society. Více informací na webu Univerzity Pardubice. 

Tisková zpráva vznikla ve spolupráci s Nadací Experientia.

Autor: Mgr. Martina Macková, vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice
Zdroj a foto: Univerzita Pardubice