Ve Svitavské nemocnici se slavnostně otevřely zrekonstruované prostory JIP a ARO

Svitavsko – Po dostavbě psychiatrického oddělení, rekonstrukci polikliniky s lékárnou a oddělením rehabilitace se ve Svitavské nemocnici podařilo za posledních osm let dokončit další stavební investici, sdružení interní a chirurgické JIP a rekonstrukci oddělení ARO. Na projekt získala nemocnice dotaci z programu REACT-EU. Kromě stavební části je součástí dotace i pořízení nového vybavení, a to jak do nových prostor, tak na operační sály či laboratoře.

Sdružení jednotek intenzivní péče a oddělení ARO do těsné blízkosti, sdílení specializovaného vybavení i know how, to je hlavní důvod rekonstrukce ve Svitavské nemocnici. „Doposud se jednotlivá pracoviště nacházela na více místech. To se teď mění. Péče o pacienty se tak v krajských nemocnicích nejen zefektivňuje, ale také reflektuje trendy moderní medicíny. Na stavební část získala nemocnice za pomoci Pardubického kraje dotaci z výzvy č. 98 programu REACT-EU, který je součástí reakce Evropské unie na pandemii covid-19. Náklady na rekonstrukci činily i s daní 57 milionů korun," sdělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a doplnil, že s modernizací došlo také k možnosti navýšení lůžkového fondu intenzivní péče.

Reakce na covid-19

Stavba jako taková probíhala ve třech etapách, nejprve bylo třeba upravit prostory, do nichž nemocnice přesunula oddělení ARO a následně také interní JIP, aby bylo možné rekonstruovat samotná oddělení. Sdružení jednotek intenzivní péče bylo dokončeno na začátku února. „Pandemie covidu ukázala na potřebu vysoké variability jak prostor či lůžkového fondu, tak mobilitu personálu. Nově otevřené jednotky obou intenzivních péčí a oddělení ARO jsou proto specifické v tom, že mohou fungovat buď jako tři samostatná oddělení či jednotky s vlastním zázemím pro personál, nebo jeden společný prostor. Záleží na okamžité potřebě," vysvětlil generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald s tím, že součástí JIP jsou také speciální podtlakové boxy, které mají zabraňovat tomu, aby se mimo ně dostala případná infekce v případě, že zde budou ležet pacienti s nakažlivou nemocí.

Kromě rekonstrukce se ve Svitavách z evropských peněz vybaví technologiemi nejen modernizované prostory, ale také operační sály nebo laboratoře. „Do vybavení se postupně investuje přibližně 81 milionů korun. Více než polovina této částky je dnes již vysoutěžena. Navazujeme tak na obměnu technologií z Integrovaného regionálního operačního programu, tzv. Návazné péče, jejímž prostřednictvím byly ve Svitavské nemocnici vyměněny nebo pořízeny technologie za přibližně 60 milionů korun. Namátkou můžeme zmínit třeba nové přístroje na radiodiagnostiku, jako jsou CT, ultrazvuk či rentgeny, které byly do Svitav zakoupeny v minulých dvou letech," uvedl Tomáš Gottvald.

Investice do Svitavské nemocnice budou pokračovat

„Modernizace intenzivní péče a ARO je zahajovací etapou celkové rekonstrukce Svitavské nemocnice, jejíž další fáze by měla pokračovat výstavbou nového pavilonu. Ten má navázat na stávající objekt, v němž budou soustředěny provozy akutní medicíny," řekla náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková. V plánu je vybudování jednotného zázemí ambulancí a lůžek pro příjem a ošetření ambulantních pacientů. „Chystané aktivity vycházejí ze schváleného generelu rozvoje nemocnice, celkové předpokládané náklady investičního záměru včetně projektové dokumentace a souvisejících služeb činí téměř 628 milionů korun včetně DPH," doplnil Ladislav Valtr, krajský radní zodpovědný za regionální rozvoj a evropské fondy.

Zdroj a foto: Pardubický kraj