Ve středu 13. září zahajuje ŘSD opravu křižovatky Dašická na sil. I/36 v Pardubicích

Pardubice – Ve středu 13. září zahájí Ředitelství silnic a dálnic ČR v Pardubicích na silnici I/36 rekonstrukci křižovatky Dašická. Práce jsou naplánované do poloviny listopadu. Během nich budou vyměněny asfaltové vrstvy, konstrukce bude doplněna o výztužnou geomříž. Zároveň proběhne oprava vodících proužků, kamenných dvouřádků a chodníkových obrub, obnova vodorovného a svislého dopravního značení, dojde také ke změně geometrie ostrůvku. Rekonstrukce křižovatky zasahuje do stavebních objektů Města Pardubice a Pardubického kraje, stavba byla tedy vysoutěžena společně. Zhotovitelem je firma MI ROADS.

Oprava je rozdělena na několik etap, se kterými souvisí dopravní omezení. Po celou dobu bude průjezdná pouze silnice I/36. Směr na Dašice a na centrum bude uzavřen (mimo MHD a linek meziměstské dopravy) a doprava bude vedena po objízdných trasách. Doprava na silnici I/36 tedy od hlavního nádraží na Sezemice zůstává prvních 10 dní obousměrná, a poté do konce stavby bude kyvadlová, řízená přes den regulovčíky a v noci semafory.

Objízdná trasa směrem od centra povede ulicemi Štrossova, Sakařova, Bubeníkova, Husova, Hůrka. Objízdná trasa od Dašic je navržena ulicí Staročernská a dále přes obec Staročernsko do obce Sezemice.

Zdroj a foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR