V zámeckém parkánu nahlédnete do života lidí Barmy…

Pardubice – Open air galerie Parkán, tedy galerie pod širým nebem Zámku Pardubice, otevírá ve čtvrtek 17. května v 17 hodin novou výstavu Lidé Barmy. Autorem velkoplošných snímků už čtvrté výstavy v tomto prostoru je přírodovědec Vladimír Lemberk, který tak nechá návštěvníky nahlédnout objektivem svého fotoaparátu do života lidí země, která si donedávna zachovávala svou odlehlost a nyní se překotně mění a částečně otevírá světu.

Vladimír Lemberk, který pracuje jako zoolog ve Východočeském muzeu, procestoval na svých výpravách řadu exotických míst. Svým fotoaparátem dokumentuje nejenom úchvatnou krajinu, její floru a faunu. Zajímá ho, jak v geograficky i kulturně vzdálených zemích probíhá život lidí. „Fotografie zachycují tváře obyčejných lidí a připojené texty stručně přibližují historii této pro nás stále trochu tajemné asijské země, setkávání s tradicemi a s náboženstvím, zvláštnosti obchodování, postavení žen ve společnosti, systém vzdělání dětí či rodinný život," popisuje výstavu její kurátor Ivo Křen. „Portréty lidí jsou nestrojené. Z tváří můžeme vyčíst přívětivou zvědavost a prostou upřímnost, s jakou se dívají na cizince odkudsi z neznámých končin světa. Výrazy dětí i starých lidí ukazují, že i přes vzdálenost našich domovů i mnohdy propastně odlišné sociální postavení prožíváme řadu věcí velmi podobně," dodává Ivo Křen.

Nejpestřejší korálek jihovýchodní Asie

„V pomyslném náhrdelníku zemí jihovýchodní Asie je Barma tím nejchudším korálkem. Zároveň však tím nejpestřejším, s překvapivě ryzími a sytými barvami. Barma překvapí každého, kdo se do ní odváží vypravit a otevřít v ní své srdce," popisuje rychle se měnící zemi autor fotografií Vladimír Lemberk, který Barmu navštívil dvakrát. „Svou upřímností a poctivou dobrosrdečností Barmánci vyrazí dech každému z takzvaného západního světa – jsou tak propastně jiní než my… Lpí na tradicích a vědí, že generacemi osvědčená cesta je ta nejlepší. Nenaučili se ještě vidět v nás, kteří přijíždíme z bohaté části světa, příležitost ke svému vlastnímu obohacení. Ve své snaze pomoci bližnímu (i turistovi) jsou nezištní a otevření. A hlavně – usmívají se," vysvětluje Vladimír Lemberk, proč se Barmě také přezdívá „země úsměvů".

Promítání o Barmě na muzejní noc

Zvířata a přírodověda jsou velkým koníčkem a zároveň celoživotní pracovní náplní Vladimíra Lemberka. Při svých cestách za zvířaty opouští často rodnou hroudu, působil v téměř stovce zemí světa, kde se věnoval jak zkoumání živé přírody, tak i zvyklostí a způsobu života místních obyvatel. Poznání vždy bylo smyslem jeho cest, proto se snaží s ostatními podělit o nabyté poznatky a postřehy formou přednášek, časopiseckých článků a knih. O Barmě bude vyprávět i na své přednášce s promítáním, která se koná v rámci muzejní noci 8. června od 22 hodin právě v parkánu.

Parkán – galerie i místo koncertů

Výstava se koná v Open Air galerii Parkán až do jara příštího roku, vstup je zdarma. Celoročně volně přístupná galerie vznikla v klidném prostředí parkánového příkopu před třemi lety. Během jara a léta ožije Open air galerie Parkán také koncerty a akcemi. Už 16. května se tu koná koncert Mucha a Xavier Baumaxa, v červnu tu vystoupí Jazz Band Jindřicha Pavlíka, v srpnu se v parkánu odehraje doprovodný program divadelního festivalu Pernštejn(l)ove.

Zdroj a foto: Východočeské muzeum v Pardubicích