V Hlinsku se učí budoucí mlékaři…

Hlinsko – Setkání v hlinecké mlékárně TATRA se zúčastnil radní pro školství Bohumil Bernášek, ředitel mlékárny Jiří Tvrdík, starosta Hlinska Miroslav Krčil, vedoucí odboru školství Pardubického kraje Martin Kiss a ředitel místního gymnázia Rostislav Dvořáček. Diskutovalo se o další budoucnosti učebního oboru pro mlékaře.  

V loňském roce se při Gymnáziu Karla Václava Raise v Hlinsku otevřel učební obor Výrobce potravin – Mlékař. Do prvního ročníku nastoupili čtyři žáci. V letošním roce už je „prváků" osm. „Pardubický kraj vyhověl požadavkům místních firem i samosprávy a otevřel učební obor pro mlékaře. Po počáteční nedůvěře je zřejmé, že o studium mlékařství bude zájem. Přispívá k tomu zejména výborné zabezpečení odborné výchovy přímo ve firmě TATRA i v dalších mlékárenských podnicích v regionu. Jedná se tak o další úspěšnou aplikaci prvků tzv. „duálního systému" v našem kraji," sdělil Bohumil Bernášek.

Samotné dosavadní fungování mlékárenského oboru hodnotili pozitivně všichni přítomní. Hlavním tématem jednání pak bylo, jak pokračovat dále. Žáci mají zajištěné nejen výukové prostory, ale také zázemí v továrně. „Počet žáků je stále ideální, aby se jim mohli pedagogové, mistři odborného výcviku a firemní instruktoři věnovat. Je však potřeba zajistit další rozvoj oboru a s tím související materiální vybavení samotné školy. Situaci průběžně vyhodnocujeme a škole budeme i nadále pomáhat" poznamenal vedoucí odboru školství Pardubického kraje Martin Kiss.

Ředitel mlékárny zmínil skutečnosti, pro které je mlékařský obor pro žáky z Hlinecka zajímavý. „Jsme tradiční a dobře prosperující firma. O kvalifikované pracovníky máme do budoucna velký zájem. Firma proto už teď nabízí žákům stipendia a další benefity. Mohou si při studiu i přivydělat. Myslíme i na propagaci učebního oboru, chystáme se uspořádat exkurze pro rodiče a žáky základních škol" řekl Jiří Tvrdík.

Starosta Hlinska Miroslav Krčil dále nastínil situaci zaměstnanosti v městě a okolí. Místním firmám citelně chybí další odborníci, zejména pro elektrotechnické a strojírenské profese. Vzniká otázka, zda by se učňovské školství nemohlo rozvíjet ve městě dále rozvíjet. „Budeme v jednáních o budoucnosti středního školství v Hlinsku pokračovat, zejména pak s regionálními zaměstnavateli. Cílem by měl být vznik samostatné odborné školy s více obory" řekl Bohumil Bernášek.

Zdroj a foto: Pardubický kraj