V Domově u fontány v Přelouči vznikne veřejně přístupný Park vzpomínek

Pardubicko – Pardubický kraj na jaře letošního roku vyhlásil krajinářsko-architektonickou soutěž na proměnu parku u Domova u fontány Přelouč. Na začátku léta odborná porota vybrala vítěze ze tří došlých návrhů, kterým se stal projekt s názvem Park vzpomínek od ateliéru K2N LANDSCAPE. Přírodní plocha se otevře klientům domova i veřejnosti, kteří v ní budou moci trávit volný čas. Počítá se s vybudováním smyslové zahrady, vodních prvků, revitalizací zeleně a dalšími úpravami. Přípravné práce začnou ještě letos, upravený park by se prvním návštěvníkům mohl otevřít už na podzim roku 2025. Celkové náklady se odhadují na 16 milionů korun.

V Parku vzpomínek má vzniknout útulné prostředí, kde se budou cítit dobře nejenom jeho hlavní uživatelé, tedy klienti Domova u fontány, ale i mladší generace, pro kterou bude přírodní areál také volně přístupný. „Klienti domova rádi vzpomínají na mládí, proto se v projektu parku pracuje s tradičními prvky a rostlinami z českých zahrad a návsí, které dobře znají. Mladší návštěvníky zase přiláká možnost hraní pod širým nebem i příjemné posezení v revitalizovaném parku. Naším cílem je, aby se v parku potkávaly generace, společně tam trávily volný čas. Aby naši senioři nebyli osamocení, ale stali se součástí života města, protože nám mladším stále mají co předat nebo nás něco naučit. Vítězný projekt je jednoduchý, ale účelný. Respektuje současný stav, ale zároveň umožní další proměnu areálu. Autoři pracovali například s koncepty recyklace, udržitelnosti a ekologie, což jsme s kolegy z odborné poroty ocenili. Celkové náklady byly předběžně vyčísleny na 22 milionů korun, na financování hodláme využít evropských dotací a architektonickou soutěží se podařilo také snížit plánované náklady přibližně na 16 milionů korun," popisuje vítězný záměr Pavel Šotola, krajský radní pro sociální oblast.

K otevření Parku vzpomínek by podle současných odhadů mělo dojít na podzim roku 2025. Momentálně probíhá jednání o zpracování projektové dokumentace. Investorem projektu bude Pardubický kraj, který je zřizovatelem Domova u fontány Přelouč.

Centrem parku bude smyslová zahrada

Kromě revitalizace zeleně a modelace terénu se plánují i další úpravy areálu. Jeho novým centrem se má stát smyslová zahrada. V ní si budou moci návštěvníci pomocí různých prvků stimulujících hmat, sluch či čich hrát i relaxovat. „Smyslová zahrada je navržena tak, aby evokovala útulný pocit české venkovské zahrady s velkým ořešákem, ovocnými i okrasnými stromy, rozkvetlými keři, trvalkami a voňavými záhony bylinek. V celém parku je použito množství přenosných židlí a stolků, aby každé místo šlo rychle upravit aktuálním potřebám a bylo využitelné i pro seniory na invalidním vozíku. Zahrada bude sloužit jako místo setkání všech generací. Celý areál pak ožije díky návštěvníkům z okolí, kteří jistě ocení příjemný a bohatě vybavený park s kavárnou, vodní plochou a řadou sportovních a herních prvků. Celoročně zde mohou probíhat kulturní a společenské akce," uvedly autorky návrhu Kateřina Waldhauser a Eliška Šárová z ateliéru K2N LANDSCAPE.

Součástí Parku vzpomínek bude také pietní místo s mramorovou deskou, která díky leštěné povrchové úpravě vytvoří zrcadlo s odrazem nebe a korun stromů. Okolí budou lemovat vysázené sněženky, bledule, pomněnky a další rostliny připomínající zesnulé a koloběh přírody i života.

Ekologie a udržitelnost jako důležitá témata

Kromě smyslové zahrady se v Přelouči mohou těšit na nové vodní prvky, hřiště na pétanque, stojany na kola, toalety, mobiliář i chytré osvětlení, které se samo ztlumí, pokud se večer v parku nebude nikdo pohybovat. Součástí projektu je i zachycení a udržení vody v krajině. Právě důraz na ekologii a udržitelnost byly velkými klady vítězného projektu. „Vítězný návrh velmi dobře pracuje s prostorem, úprava nového otevřenějšího vstupu vtáhne do parku další návštěvníky, smyslová část parku bude atraktivní jak pro naše klienty, tak pro zejména mladší generaci. Využití stávajících prvků znamená i nejmenší nároky na stavební činnosti, návrh také nejlépe využívá záchyt dešťové vody, to vše je přínosné i z ekologického hlediska. Například jezero bude napájeno převážně z dešťové vody, kterou budeme shromažďovat pod zemí. Z akumulační nádrže budeme zavlažovat i další zeleň v parku. Návrh se také snaží ve velké míře využít prvky a materiály, které jsou v zahradě již k dispozici. Stará prádelna poslouží jako zdroj inspirace i materiálu pro novou pergolu. Bistro bude umístěno v původní budově vrátnice. U hřiště na pétanque využijeme původní zahradní domek. Stávající lavičky necháme opravit a rozmístíme je s novým mobiliářem v parku," dodává Martin Šveřepa, ředitel Domova u fontány Přelouč.

První vlaštovka z Přelouče

Plán na revitalizaci a otevření parku v Přelouči by měl být vzorovým projektem organizovaným odborem rozvoje Pardubického kraje, který by mohl nastavit nový směr při nakládání se zelení ve veřejném prostoru. „Tento projekt chceme spolufinancovat prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), kde vidíme příležitost na finance na úpravy zeleně, ochranu přírody a budování modrozelené infrastruktury. Výše dotace může dosáhnout až 9 milionů korun a tuto možnost chceme použít i u dalších areálů v našem majetku. Záměr v Přelouči je navíc příkladem alternativního přístupu projektové přípravy, kdy jsme ve spolupráci s Českou komorou architektů vypsali otevřenou soutěž a do zadání nově sbírali podklady také od občanů na veřejném projednání. Architektonická soutěž doplněná participací občanů splnila to, co jsme očekávali, díky ní jsme dostali kvalitní návrhy a mohli jsme z nich vybrat ten, který nejvíce splňuje potřeby lokality. Je to příslovečná první vlaštovka. Děkuji kolegům z odboru rozvoje za organizaci celé akce a doufám, že další zprávy ohledně otevírání přírodních ploch veřejnosti budou následovat," sdělil radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr.

Autor: Michele Vojáček
Zdroj a foto: Pardubický kraj