Územní studie k Červeňáku bodovala na soutěži Urbanistický projekt roku

Pardubice – V pondělí 26. června proběhlo v pražské Galerii Nadace ABF vyhlášení výsledků soutěže Urbanistický projekt roku 2023, do kterého byl letos přihlášení i pardubický projekt. Jednalo se o územní studii k oblasti Červeňáku, která zaujala odbornou porotu a získala zvláštní cenu. 

V 9. ročníku soutěže Urbanistický projekt roku 2023, do kterého bylo přihlášeno celkem 18 studií, byla územní studii Pardubice-Červeňák udělena zvláštní cena – Cena českého svazu stavebních inženýrů. O zisku tohoto ocenění rozhodla odborná porota, která byla složená z členů Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Svazu měst a obcí ČR, Českého svazu stavebních inženýrů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Cenu přebíral tým autorů územní studie v čele s paní inženýrkou Janou Kohlovou. 

Porotci v předložené územní studii ocenili zejména mimořádně zdařilé krajinářsko-architektonické řešení lokality. Zároveň kvitovali snahy projektu o propojení ochrany přírody a požadavku na přiměřenou formu rekreace. Díky tomu dojde k rozdělení lokality na dvě části – přírodní a rekreační. Obě tyto části budou doplněny o přípustnou či podmíněně přípustnou formu využití území při respektování limitů v území. Všechny tyto aspekty tedy vedly k zisku zvláštního ocenění.

„Mám velkou radost, že územní studie k Červeňáku porotu zaujala natolik, že se jí rozhodla udělit zvláštní ocenění. Je to odměna za skvělou práci, kterou tým v čele s projektantkou Kohlovou odvedl. Lokalita Červeňák je v Pardubicích ojedinělá," komentoval zisk ceny náměstek primátora René Živný, který byl na slavnostním vyhlášení také přítomen a do jehož gesce spadá územní plánování, urbanismus a architektura.

Soutěž Urbanistický projekt roku je vypisována na podporu kvalitních urbanistických prací se snahou ocenit společné úsilí zástupců samospráv, pořizovatelů, architektů i projektantů.

Autor: Kristýna Vlasáková
Foto titulní: archiv redakce Pardubice ŽIVĚ
Zdroj: Magistrát města Pardubice