Upozornění živnostenského úřadu…

Pardubice – Podnikatelé se v poslední době mohou setkat s nabídkami obchodních společností, které jim za úplatu nabízejí zajištění zápisu do různých registrů či evidencí.

Obecní živnostenský úřad upozorňuje oslovené podnikatele, že tato nabídka je ryze komerční, neboť předmětem správního poplatku souvisejícího se vznikem koncese nebo živnostenského oprávnění je ohlášení živnosti nebo přijetí žádosti o koncesi. Tento správní poplatek je vybírán pouze obcí, která vykonává státní správu v oblasti živnostenského podnikání. Samotné provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku není zpoplatněno.

Zápis v dalších registrech není ze zákona povinný, nabídky obchodních společností jsou tedy výlučně soukromou podnikatelskou aktivitou a podnikatelé na ni mohou, ale nemusejí reagovat.

Zdroj: Magistrát města Pardubic
Foto: ilustrační redakce