Univerzita Pardubice získala tři nové profesorky

Pardubice – Univerzita Pardubice má ode dneška tři nové profesorky. Všechny tři ženy vědecky i pedagogicky působí na Fakultě chemicko-technologické UPCE, i když každá ve zcela jiném oboru. Jmenovací dekret jim dnes na Pražském hradě osobně předal prezident ČR Petr Pavel. Na UPCE dnes působí více než sedm desítek akademických pracovnic a pracovníků s nejvyšší akademickou hodností profesor.

„Chtěl bych pogratulovat kolegyním k získání nejvyššího akademického titulu. Naše univerzita se může prezentovat kvalitními mezinárodními vědeckými týmy. Rád bych popřál nově jmenovaným profesorkám řadu inovativních nápadů ve vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti a hodně úspěchů při vzdělávání studentů naší univerzity," říká rektor Univerzity Pardubice prof. Libor Čapek.

Novou profesorkou se stala prorektorka Petra Bajerová z Katedry analytické chemie, proděkanka Liběna Tetřevová z Katedry ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu a vědkyně Virginie Nazabal z Katedry polygrafie a fotofyziky Fakulty chemicko-technologické.

Prof. Ing. Petra Bajerová, Ph.D. je absolventkou oboru Technická analytická a fyzikální chemie na Katedře analytické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, kde také úspěšně ukončila doktorské studium v oboru Analytická chemie a na stejné fakultě absolvovala i habilitační řízení ve stejném oboru, na jehož základě byla v roce 2015 jmenována docentkou. Její hlavní oblastí vědeckého zájmu jsou jak klasické, tak zelené extrakční techniky pro izolaci analytů získaných z přírodních matric a s nimi spojené separační techniky. Absolvovala dlouhodobý studijní pobyt na univerzitě v belgickém Gentu a několik krátkodobých studijních a výukových pobytů například v Itálii, Španělsku, Polsku. Od roku 2013 se podílí na zajištění teoretické i praktické části celostátní soutěže talentovaných žáků Hledáme nejlepšího mladého chemika. V současnosti zastává post prorektorky pro vnější vztahy Univerzity Pardubice. Petra Bajerová byla jmenovaná profesorkou v oboru Technologie potravin na návrh Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Prof. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D. se věnuje společensky odpovědnému chování a komunikování firem a působí na Katedře ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu Fakulty chemicko-technologické. Prof. Tetřevová je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Disertační práci obhájila v oboru Řízení a ekonomika podniku na Univerzitě Pardubice s tématem Podnikové obligace – perspektivní zdroj financování v českém průmyslu. Titul docentka získala na Technické univerzitě v Liberci. Působila dříve na Fakultě ekonomicko-správní UPCE. Aktuálně vede přednášky na témata nových trendů ekonomiky a managementu podniků, společenské odpovědnosti chemických podniků nebo podnikové ekonomiky a managementu či environmentálního managementu. Je řešitelkou výzkumného projektu „Towards Regenerative and Sustainable Development and Society" financovaného z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021. Je autorkou či spoluautorkou 9 monografií, více než 75 odborných článků a 60 konferenčních příspěvků. Působila na vysokých školách v Polsku, na Slovensku a v Itálii. Prof. Tetřevová je v současnosti proděkankou pro vnitřní záležitosti Fakulty chemicko-technologické UPCE. Titul profesor získala na návrh Technické univerzity v Liberci v oboru Podniková ekonomika a management.

Prof. Dr. Virginie Nazabal působí jako ředitelka výzkumu Národního centra pro vědecký výzkum (CNRS) univerzity ve francouzském Rennes a jako docentka na Univerzitě Pardubice. Věnuje se chemii pevných látek a materiálovým vědám se zaměřením na vývoj skelných a amorfních materiálů pro optické a fotonické aplikace. Jejím zájmem je také vývoj optických senzorů pro infračervenou detekci specifických molekul, zejména pro environmentální aplikace. V posledních letech se prof. Nazabal soustředí také na Ramanovu spektroskopii a spektroskopii v infračervené oblasti spektra. Od roku 2016 vede Komisi pro výzkumné a inovační platformy na Univerzitě v Rennes. Kromě jiných aktivit se rovněž podílí na evropském projektu infrastruktur partnerských univerzit, který vede Masarykova univerzita v Brně. Její rozsáhlé zapojení do řady národních a mezinárodních výzkumných projektů (Francouzská národní grantová agentura, GAČR, H2020, Horizon Europe) jí umožnilo spolupráci v rámci různých konsorciích složených z akademických a firemních partnerů. Spolupracuje s řadou mezinárodně vysoce uznávaných badatelů, vedla či se podílela na vedení kolem dvaceti doktorandů a deseti postdoktorandů. Je spoluautorkou asi 200 publikací a 20 zvaných přednášek. Virginie Nazabal byla jmenovaná profesorkou v oboru Chemie a technologie anorganických materiálů na Univerzitě Pardubice.

Autor: Mgr. Martina Macková, vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice
Foto: J. Jambor
Zdroj: Univerzita Pardubice