Univerzita Pardubice představí unikátní výstavu…

Pardubice – Univerzita Pardubice v rámci svého programu k 30. výročí sametové revoluce představí unikátní výstavu ZA VAŠI A NAŠI SVOBODU 1968 – 2018.

Soubor více než dvaceti rozhovorů s občany států Východního bloku, kteří v roce 1968 odvážně protestovali proti invazi vojsk do Československa, je putovní. Možnost vidět tuto expozici už měli například lidé v Praze, v Brně, ve Washingtonu nebo v Kyjevě. Osudy, vzpomínky pamětníků a fotografie společně s dokumenty ze sovětských, polských, maďarských, německých, bulharských a českých archivů bezpečnostních složek a osobních archivů shromáždili během deseti let badatelé Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze.

Výstava je součástí programu Univerzity Pardubice k 30. výročí sametové revoluce. Na vernisáži promluví prorektorka pro rozvoj Univerzity Pardubice ANDREA KOBLÍŽKOVÁ, jeden z autorů výstavy ADAM HRADILEK z Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze a senátorka MILUŠE HORSKÁ, která nad výstavou převzala záštitu.


KDY: 31. 1. – 8. 3. 2019, VERNISÁŽ pondělí 4. 2. 2019 v 16 hodin
KDE: foyer Auly Arnošta z Pardubic

Zdroj a foto: Univerzita Pardubice