Unie dá kraji 120 milionů na železniční muzeum v Dolní Lipce. Podpoří i další přeshraniční projekty

Orlickoústecko – Dobrá zpráva pro Pardubický kraj. Ve čtvrtek 14. března jednal Monitorovací výbor programu přeshraniční spolupráce Interreg Česko-Polsko 2021 – 2027 o rozdělení dalších dotačních prostředků. Pardubický kraj byl nakonec úspěšný se všemi třemi předloženými záměry. Evropská unie tak finančně podpoří vznik železničního muzea v Dolní Lipce, prohloubení spolupráce záchranářů i turistickou kampaň zacílenou na hrady a zámky v pohraničí.

Pardubický kraj získá dotace na uvedené projekty ve výši téměř šesti milionů euro. „V přepočtu na současný kurz je to něco lehce přes 150 milionů korun. Těší mě, že jsme byli v Interregu opět úspěšní, ve srovnání s jinými kraji velmi nadstandardně. Všechny zmíněné projekty budou realizovat čeští a polští partneři, protože to je podstata tohoto programu přeshraniční spolupráce a musí spadat pouze do předem určeného území," uvedl ke schválení dotací Ladislav Valtr, krajský radní pro evropské fondy, který je zároveň členem Monitorovacího výboru tohoto mezinárodního programu.

Železnice spojuje Čechy a Poláky

Největší část s přiznaných prostředků pro Pardubický kraj představuje vybudování železničního muzea v Dolní Lipce. „Získání dotace v objemu přibližně 118 milionů korun je pro další postup stavby naprosto klíčové a dokazuje výbornou připravenost celého projektu, na kterém postupně pracujeme několik let. Jeho cílem je vybudování muzea v areálu železničního depa, kde chceme přiblížit návštěvníkům provoz a historii vlakové dopravy konce 19. století, a to včetně vytvoření funkčního zázemí pro opravy a provoz historických parních vlaků se zachováním napojení na stávající železniční síť. V tuto chvíli máme vydané stavební povolení a během měsíce by měla být dokončena zadávací dokumentace. Celkové náklady se odhadují na 155 milionů," sdělil hejtman Martin Netolický, podle kterého se jedná o záměr, který má velmi významný turistický potenciál.

„Připravený projekt zahrnuje zejména rekonstrukci historických budov, opravu a doplnění kolejového komplexu, obnovu původní točny a vybudování nové točny, důležité pro umístění exponátů parních lokomotiv na celé centrální ploše muzea. Součástí je také výstavba nových objektů, které jsou nutné pro chod muzea, kromě točny to je vstupní objekt se zázemím pro návštěvníky a přístřešek pro lokomotivy," upřesnil hejtman. Na polské straně projekt obsahuje přestavbu historického komplexu lokomotivního depa v Jaworzyně Śląske a lokomotivního depa v Dzierzoniowě pro muzejní funkci a údržbu historického vozového parku. Partnerem projektu na české straně je Muzeum starých strojů a technologií a na polské straně Nadace ochrany průmyslového dědictví Slezska a město Dzierżoniów.

EU přispěje na výměnu zkušeností mezi záchranáři

Program přeshraniční spolupráce Interreg Česko-Polsko 2021 – 2027 se dlouhodobě snaží dostát svému názvu i v podpoře záchranných složek. Protože právě spolupráce mezi jednotlivými složkami, a to i mimo státní hranice, je v pohraničí důležitá. „Velice mě těší, že Krajská záchranná služba Pardubického kraje (ZZS PAK) s našimi sousedy uspěla s projektem Česko-polský maják. Při něm v letech 2024 až 2026 dojde k vzájemné výměně zkušeností, sdílení dobré praxe, výměně kontaktů, novinek, postupů a dalšího důležitého know-how. Cílem je se navzájem od sebe přiučit a zlepšit kvalitu poskytované péče pacientům v oblasti Pardubického kraje a polských okresů Kłodzko, Ząbkowice a Dzierżoniów. Dotace z Interregu pro ZZS PAK bude necelých šest milionů korun, přičemž celkové náklady naší strany jsou předběžně vyčíslené na 7,3 milionu," informuje veřejnost náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková.

Hrady a zámky v pohraničí budou mít lepší propagaci

Podporu z EU dostane i pokračování úspěšného projektu z oblasti marketingu cestovního ruchu s názvem Hrady a zámky nás spojují II. „V tomto případě se mezi roky 2019 až 2021 realizovala první část, na kterou teď bude naše Destinační společnost Východní Čechy navazovat. V příštích dvou letech dojde k intenzivnější propagaci hradů a zámků v česko-polském pohraničí. Mimo jiné vznikne nová marketingová kampaň, která bude lákat turisty k návštěvě památek. Na propagaci historického dědictví dostane naše destinační společnost z EU necelé tři miliony korun podle aktuálního kurzu, celkové náklady na naší straně jsou zhruba 3,5 milionu. Zde připomínám, že kromě polských partnerů a nás se projektu zúčastní i Olomoucký a Královéhradecký kraj," vysvětluje radní pro cestovní ruch Alexandr Krejčíř.

Pardubický kraj je v Interregu aktivní a chce ještě přidat

Díky kvalitní projektové přípravě a aktivitě při jejich vyhledávání patří Pardubický kraj mezi nejúspěšnější krajské samosprávy v čerpání evropských dotací. To platí i v případě programu přeshraniční spolupráce Interreg Česko-Polsko 2021 – 2027, kde získal podporu pro hned několik zajímavých projektů. „Loni jsme z Interregu získali finanční podporu, která podle aktuálního kurzu dosahuje téměř 35 milionů korun na záměr Poznáváme pohraniční opevnění – tedy zjednodušeně řečeno rekonstrukci tvrze Bouda. Dále například přes 140 milionů na rekonstrukci silnice mezi Mladkovem a Jablonným nad Orlicí. Tím rozhodně nekončíme, v plánu máme žádat o podporu společného průzkumu podzemních vod pod masivem Králického Sněžníku, dále instalaci meteohlásek či zavedení autobusové linky v pohraničí zaměřené na svoz pracovníků. Interreg je pro nás velice dobrou příležitostí k rozvoji území podél státní hranice a chceme ho využívat ještě aktivněji než doposud. Velký podíl na našich úspěších mají projektoví manažeři a kolegové z odboru rozvoje, kterým patří dík za nadstandardní a úspěšnou práci," dodal radní Valtr.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj